Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Desember 2011

Nyhetsbrev for desember

Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år!


Fremmedspråksenterets nettside i ny drakt
Vi er fortsatt ganske så blå, men andre friske farger, ny sprek design, mer konsentrert informasjon og bedre funksjonalitet er noe av det du vil møte! Du vil nok finne at ikke alle våre sider er helt oppdaterte, men det kommer! Send oss spørsmål hvis du leter og ikke finner!
LES MER


Interessert i å følge med på prosjektet NyGIV der også engelskfaget er kommet med?
Fremmedspråksenteret er nå med i den delen av prosjektet som har fått kortnavnet FYR - Yrkesretting og relevans i fellesfagene engelsk, matematikk og norsk på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
LES MER


Frivillig kartleggingsprøve i engelsk for 3. trinn 2012
Bestillingsperiode: 15. desember -20. februar
LES MERUniversitetet i Bergen IF - Institutt for fremmedspråk, fire stipendiatstillingar ledige
Ved Institutt for framandspråk er det ledig fire stipendiatstillingar.
Stillingane er opne for søkjarar innan alle fag og disiplinar ved instituttet. Institutt for framandspråk har faga arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, russisk, spansk språk og latinamerikastudium, og tysk. Dei fleste av faga har fleire disiplinar, som språk, litteratur, kulturkunnskap og fagdidaktikk. Søkjarar med tverrfaglege prosjekt er òg velkomne.
LES MER

Nytt fagdidaktisk tidsskrift
Fremmedspråksenteret lanserer i desember det fagdidaktiske tidsskriftet Communicare for språklærere i engelsk og fremmedspråk i grunnskolen og videregående skole. Hovedtemaet for denne aller første utgivelsen er språk og kulturforståelse og henspiller på læreplanenes kulturaspekt. Første nummer er sendt gratis til alle skoler i Norge. Følg med i posthylla slik at det kommer til dere som er språklærere! 
LES MER 


"Summer Institutes in American Studies" - søk om stipend!
Ble det litt for hektisk i førjulstida? Kanskje du ikke rakk å søke på Fulbrights spennende stipendmulighet før fristen gikk ut? Fortvil ikke! Vi utvider søknadsfristen til over nyttår!

U.S.-Norway Fulbright Foundation gir hvert år opp til fire stipender til "Summer Institutes in American Studies". Stipendet dekker alle kostnader knyttet til reise og opphold! Programmene, som er tiltenkt lærere/lektorer, involverte i lærerutdanning samt andre som jobber i tilknytning til utdanningssektoren, tilbys ved anerkjente amerikanske universiteter og varer i seks uker. Søknadsfristen for sommeren 2012 er nå utvidet til 5.1.2012. For søknadsprosedyre og mer informasjon, følg lenken.
LES MER


Nytt oppdrag: Internasjonalisering i veiledningene til læreplanen for engelsk og fremmedspråk
Fremmedspråksenteret har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utarbeide eksempler på internasjonalisering. Disse eksemplene skal knyttes opp til veiledningene til læreplanene for engelsk og fremmedspråk på Utdanningsdirektoratets nettside. Senteret skal samarbeide med SIU, og eksemplene skal publiseres ved skolestart 2012-13. Ta gjerne kontakt med gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no hvis dere har lyst å bidra med deres erfaringer med internasjonalisering.
Bestill også gjerne vår internasjonaliseringsbrosjyre Ut i verden! på
info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Skole filmet seg til europeisk språkpris
  Den europeiske språkprisen 2011 går til Greveskogen videregående skole i Tønsberg og Hammartun skole på Lillehammer. Skolene prises for nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk
  LES MER
 • SIU endrer navn og får nye vedtekter
  Senter for internasjonalisering av høgre utdanning har endret navn til Senter for internasjonalisering av utdanning. Kunnskapsdepartementet har også fastsatt nye  vedtekter. Senterets kortnavn skal fortsatt være SIU.
  LES MER

ARRANGEMENT

 • Stipendien für Deutschlehrende aus Norwegen über Fortbildungsprogramme der europäischen Union – Lebenslanges Lernen (LLL)
  Østerrike tilbyr etterutdanningskurs for norske tysklærere. Alle kursene holdes i Østerrike. Man kan søke støtte hos SIU som administrerer flere mobilitetsprogram.
  LES MER
 • Commenius etterutdanning
  Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Tegnordbok
  Møller-Trøndelag kompetansesenter har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
  Prosjektets mål er å registrere tegn fra døves tegnspråk slik det brukes i Norge. Norsk tegnordbok skal samle inn, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge.
  LES MER
 • Sheeplive
  En nettressurs med korte animasjonsfilmer om nettvett - med sauer i hovedrollene! Blant annet engelsk og tysk tale.
  Ressursen er støttet av EU-programmet "Safer Internet"
  http://www.sheeplive.eu/

Vil du ha nyhetsbrevet vårt?
Ta kontakt

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 21.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret