Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juli/August 2011

Nyhetsbrev for Juli/August
Lykke til med et nytt skoleår!

Lansering av Fremmedspråksenterets flunkende nye søkebase for undervisningsressurser!


Ute etter frie ressurser for å kunne etterkomme læreplanenes målsetting? - Kulturelt materiell, lesestoff, vurderingsskjemaer, språkspill, skriveoppgaver, prosjektforslag, fagartikler, strategiøvinger, osv. Fremmedspråksenterets ressursbase er stedet!

I tillegg til Fremmedspråksenterets egne didaktiske ressurser, vil du finne kvalitetssikrede eksterne ressurser tilrettelagt for søk via inngangsverdier som språk, type ressurs og lærepanenes kompetansemål. Ta en titt, da vel:
http://www.fremmedspraksenteret.no/ressurs
Følg med på utviklingen! Nye ressurser publiseres fortløpende.

Og i november kan dere oppleve hele Fremmedspråksenterets nettside i fullstendig ny drakt! Hold ut!


Den europiske språkdagen 26. september
Vi inviterer alle som jobber med språk til å være med å markere Den europeiske språkdagen! Språkdagen markeres i over 40 land og har blant annet som mål å vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet.

Ta kontakt med oss for å få tilsendt gratis materiell i forbindelse med markeringen:
info@fremmedspraksenteret.no

Språkdagkonkurranse 2011
Fremmedspråksenteret arrangerer en konkurranse i forbindelse med dagen. Vinneren belønnes med en pris på 20.000,-
LES MER


Yrkesretting

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal gjennom
et utviklingsprogram forbedres og gjøres mer faglig relevant. 10 millioner
kroner er satt av til kompetanseutvikling og utvikling av gode opplegg for
undervisning bl.a. engelsk på yrkesfag
LES MER

Pressemelding: Det foreslås blant annet foreslås lokal eksamen i engelsk for å yrkesrette opplæringen bedre.
LES MER

Er du interessert i å få besøk av en Roving Scholar til din skole?
Det er gratis
Det er enkelt å organisereFulbright_logo
Kan gjentas flere ganger i løpet av året
Kan tilpasses forskjellige fag i samarbeid med læreren/lærerne
Kan tilpasses ulike klassetrinn, samt store og små grupper

"Fulbright Roving Scholars” er et samarbeidsprosjekt mellom Fulbrightkontoret og Kunnskapsdepartementet (KD) som ble etablert i 1987. Tiltaket går ut på at lærere fra USA kommer til Norge for å undervise og holde seminarer for elever og lærere på videregående- og ungdomsskolenivå. Samtlige ”Roving Scholars” har høyere utdanning, vanligvis innen fagfeltene amerikansk historie eller litteratur, og mange har også spesialkompetanse innen pedagogikk.

Her har norske pedagoger en glimrende mulighet til å supplere språkundervisningen med besøk av fagkyndige kolleger fra USA, helt vederlagsfritt!
LES MER 
 


"Nå snakker vi!" - en smak på fremmedspråk
Oslo Handelskammer har med faglig bistand fra Fremmedspråksenteretutviklet et skoleprogram knyttet opp mot ungdomstrinnets fagUtdanningsvalg. Programmet har fremmedspråk og næringsliv i fokus, og har som hovedmålsetning å motivere elevene til å gå videre med fremmedspråk. Programmet legger videre opp til et tett samarbeid mellom skoler og bedrifter. Handelskammeret søker derfor nå etter interesserte deltagere. Så om skole eller bedrift i Oslo-området - bli med, da vel! Materiellet som følger programmet kan benyttes uavhengig av fagetUtdanningsvalg og også uavhengig av om man er direkte deltaker i programmet. Dette materiellet vil om kort tid være tilgjengelig for nedlasting fra Oslo Handelskammer sin hjemmeside.
LES MER


Programfagdagen 2011
Antall skoler med tilbud om programfag fremmedspråk øker, og det er gode nyheter! Vi inviterer derfor alle lærere som underviser (eller skal undervise) i fremmedspråk som programfag til å delta på Programfagdagen 2011, som finner sted på Hotel Bristol i Oslo tirsdag 27. september fra kl 9:30 til kl 15:30.
LES MER

Et frivillig, men lynende godt tilbud om kartleggingsprøve i engelsk
Prøveoppgavene tar utgangspunkt i fagets læreplan etter 10. trinn og gjennomføres på Vg1 i ukene 35, 36 og 37.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Nye fagkoder for fremmedspråk
  LES MER
 • Engelsk for døve og sterkt tunghørte - ny læreplan
  Kunnskapsdepartementet fastsatte 7. desember 2010 ny læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte. Læreplanen gjelder fra 1. august 2011
  LES MER
 • Språkprisen 2011: Søknadsfrist 15. september
  Den europeiske språkprisen deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme språklæring.
  Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med språkopplæring, både innen formelle og uformelle læringsarenaer, kan søke. Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.
  LES MER
 • Danmark skal satse på fremmedsprog
  (Videnskabsministeriet 21.06.2011)
  "Arbejdsgruppen for fremmedsprog har udarbejdet en rapport med 42 anbefalinger om fremmedsprog. Alle danskere skal være bedre til at begå sig på engelsk, alle skal ud over dansk kunne tale to fremmedsprog, og der skal være en bedre sammenhæng på langs og på tværs i uddannelsessystemet."
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • To-dager praktisk kurs for spansklærere i Sortland 23. og 24. september
  Den norske spansklærereforening (ANPE) holder et praktisk kurs for
  spansklærere 23. og 24. september. Kursets navn: "Enseñar la lengua
  española en el norte noruego." Kurssted: Sortland videregående skole
  Mer informasjon på spansklærerforeningens blogg
  Spansklærere i hele regionen oppfordres til å delta!
  Påmelding
  Kursets nettside
 • Universitetet i Oslo arrangerer universitetsdag for elever på 10. trinn
  LES MER
  70 aktiviteter 6. og 7. sept., bl.a.
  Kinesisk/arabisk
  Spansk - La gramática del amor
 • Jobb og utdanning i Europa: Verktøykasse for rådgivere
  SiU inviterer deg som jobber med veiledning innen utdanning og arbeidsliv til et seminar hvor de vil vise deg hvilke verktøy du kan benytte for å øke kvaliteten på veiledningen om jobb og utdanning i utlandet.
  Tid: 18. oktober 2011
  Sted: Fløien Folkerestaurant, Bergen
  Målgruppe: Rådgivere innen utdanning og arbeid
  LES MER
 • Tysklærerdagene 27.-29. oktober 2011
  Kulturkunnskap og litteratur i tyskundervisningen - elevsentrert og med språklige handlinger i fokus
  Påmeldingsfrist 30.09.2011
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Bilingual Chat
  Et nettsamfunn for tospråklig chatting. Gjennom nettstedet ligger det til
  rette for givende digitale språkmøter der personer med forskjellige
  morsmål chatter sammen for gjensidig å forbedre språkkunnskapene sine og for å lære mer om de andre personene og kulturene. Inneholder flere funksjoner for kontakt, bl. a.: mail, direktemeldinger og video / voice chat. Bilingual Chat er et flott verktøy for praktisering av muntlige og skriftlige ferdigheter!
  LES MER
 • Film Education
  Ressurs for flere aldersgrupper - filmer i flere sjangre med tilhørende undervisningsopplegg
  LES MER
 • Top Documentary Films
  Stor samling med fritt tilgjengelige dokumentarfilmer
  LES MER
 • Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 06.09.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret