Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni 2011

JunibrevetLærerutveksling: østerrikske lærere til Norge
Undervisningsministeriet i Wien søker to partnerskoler i Norge for to østerrikske lærere. De kommer til Norge i vårsemesteret 2012 og vil i to uker bidra med spennende opplegg innen tysk språk og østerriksk kultur. Tilbudet gjelder både ungdomsskoler og videregående skoler. Alle utgifter dekkes, og det er ikke et krav at lærerne bor hjemme hos sine norske kolleger. Ta snarest kontakt med steinar.nybole@fremmedspraksenteret.no (mobil: 4540 7578) som vil formidle kontakt med østerrikerne.
Bilingualism matters - Flere språk til flere
En formidlingstjeneste ved Universitetet i Tromsø. Den består av en forskergruppe som forsker på språktilegnelse og flerspråklighet hos barn. De kommer gjerne til skoler, barnehager eller andre aktuelle steder for å holde populærvitenskapelige foredrag om to- og flerspråklighet.
LES MER

Interkommunalt samarbeid fremmedspråk i Levanger
Levanger vgs. og ungdomsskolene i Levanger har satt igang ett samarbeid for å styrke fremmedspråkopplæringen i kommunen. I mars arrangerte skolene et infomøte for 7. trinns elever og deres foreldre.
LES MER 


Finske barn lærer naturfag på kinesisk
(TV2 29.05.2011)
Åtteåringene Veera og Siiri er Finlands fremtid i en moderne verden med Kina som dominerende aktør.
LES MER

Programfagdagen 2011:
Fremmedspråk i en globalisert verden
Vi inviterer alle lærere som har fremmedspråk som programfag til å delta på Programfagdagen 2011. Årets tema: Fremmedspråk i en globalisert verden. På programmet står bl.a. foredrag om aktuelle utviklinger i målspråkslandene og om nytteverdien av språkkunnskaper i dagens globaliserte samfunn.
Vi setter også av god tid til å diskuterer konkretisering av læreplanen.
Dato: tirsdag 27. september fra kl 9:30 til kl 15:30.
Sted: Oslo, Hotel Bristol.
Deltakelse er gratis. Les mer om programmet og påmelding HER. Påmeldingsfrist: tirsdag 6. september. Vel møtt!

Ny publikasjon om internasjonalisering: Ut i verden!
Senter for internasjonaliering av høyere utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret har utarbeidet et informasjonshefte
med grunnleggende informasjon for skoler og lærere som er interessert i internasjonalisering.
LES MER


Økende interesse for fremmedspråk i Østfold
Etter at de videregående skolene for tre år siden begynte å tilby fordypning i fremmedspråk (nivå III), har interessen formelig eksplodert.
LES MER 


Har du lyst til å besøke Institut français sammen med elevene dine?

Institut français i Oslo tar imot franskklasser fra barne- og ungdomsskoler samt fra videregående skoler.
Dag og tid avtales med lærer, likeledes programmets varighet.
LES MER 

 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER

INTERNASJONALISERING 

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Learn Chinese
  Et nettsted med et særdeles rikholdig utvalg ressurser for opplæring i kinesisk på alle nivåer: Kids, Elementary, Intermediate og Advanced. Her kan man blant annet lære kinesiske skrifttegn, kinesisk uttale og om kinesisk kultur - det meste framstilt gjennom både bildeanimasjoner, tekst og lyd.
  LES MER
 • Proyecto Biosfera
  En rikholdig ressurs fra spanske utdanningsmyndigheter som gir lærere og elever muligheter til å utforske ulike sider av livet på jorda - og språket som brukes for å beskrive det.
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt 

   
 


Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.06.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret