Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mai 2011

Maibrevet



Evalueringskonferanse
- fremmedspråk på barnetrinnet
13. mai arrangerte Fremmedspråksenteret evalueringskonferanse i forbindelse med forsøket med fremmedspråk på 6. og 7. trinn.  SINTEF innledet konferansen med et framlegg som presenterte de foreløpige resultatene etter ett år med forsøket. Midtevalueringen av prosjektet viser at alle parter i forsøket så langt er fornøyd. Lærere i prosjektet bidro med erfaringer og viste eksempler på fagdidaktiske metoder de bruker i undervisningen.
Les mer om prosjektet på våre nettsider.


Vinn Europa-pris på 50.000
Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. Søknadsfrist er den 15. september 2011
LES MER


Oppdatert hovedside hos den spanske språkattachéen for Norge og Danmark
LES MER
På denne siden legger det spanske kunnskapsdepartementet, Ministerio de Educación, ut stipendutlysninger og lignende. Følg med!
LES MER


Årets vinnere av utdanningskvalitetsprisen
Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2011 ble delt mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitet i Oslo. Hver av vinnere får kr. 500 000.
Prisen deles hvert år ut i forbindelse med NOKUT-konferansen. Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT.
LES MER 

Nytt masterstudium ved Høgskolen i Østfold: Mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet
Studiet er yrkesrettet og forskningsbasert og retter seg mot hele bredden av mangfold med særlig fokus på arbeidet for å styre inkludering i barnehage, skole og andre pedagogiske institusjoner
LES MER 

Motivasjon - Mestring - Muligheter
Ny stortingsmelding om ungdomstrinnet
LES MER 


Den europeiske språkdagen 26. september

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen oppfordrer skolene til å markere Språkdagen med lokale tilstelninger og arrangementer.
LES MER


Positiv utvikling for fremmedspråk

Fremmedspråksenteret har analysert elev- og studenttall for fremmedspråk i ungdomsskolen, videregående opplæring og høyere utdanning. Antall elever som velger fremmedspråk i ungdomsskolen, ligger stabilt på ca. 75%. 
LES MER.

Elevene i studieforberedende utdanningsprogram får oftere enn før opplæring på nivå II, dvs. at flere elever fortsetter med språket de hadde på ungdomstrinnet. Det er også flere elever enn før som velger fremmedspråk som programfag på nivå III. Last ned eget notat.

I de siste årene ser vi at flere skoler tilbyr andre fremmedspråk som f.eks. kinesisk. Denne tendensen fortsetter i år, og senteret har derfor arrangert et eget møte for disse skolene. Møtet ble avholdt 15. april i Oslo, og referatet og presentasjonene kan lastes ned HER.

I år er det flere søkere som har engelsk og fremmedspråk som førstvalg ved opptak til høyere utdanning. Økningen gjelder både de tradisjonelle skolespråkene og "nye" språk som arabisk, japansk og kinesisk. Les analysen HER.


Pressemelding om fremmedspråk
Flere elever velger fremmedspråk på ungdomsskolen, elevene fortsetter oftere med samme språk
når de begynner på videregående opplæring og et økende antall Vg3-elever ønsker fordypning i fremmedspråk.
LES MER 

The British Council supporting ELT in ..... Norway? Yes we do and we would like to do more
Utdrag fra informasjonsbrev om British Council:
"We are there on every computer with an internet connection. Take a look at http://www.teachingenglish.org.uk/ and you will find a cornucopia of resources to help teachers. Click on the "Teaching Resources" tab and access a huge amount of activities, lesson plans and tips that you can use in your classroom tomorrow".
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER

 • Norwegian Forum for English for Academic Purposes 5th Summer Seminar
  June 9th and 10th, 2011 at Oslo University
  Speakers from universities in Norway, Denmark, Finland, Sweden and UK
  LES MER
 • Delta på Empowering Language Professionals-konferansen i Graz!
  Det europeiske fremmedspråksenteret (ECML) i Graz, Österrike arrangerer en internasjonal konferanse om språklæring. Konferansen finner sted fra 29. september til 1. oktober og markerer avslutningen av ECMLs tredje FoU-prosjektperiode. Norge kan sende to deltakere. ECML dekker reise, kost og opphold.
  Søknadsfrist: 10. juni.
  Søknadsskjema sendes til info@fremmedspraksenteret.no  før 10. juni.
  LES MER
 • Det 5. Tysk-Norske Ungdomsforum inviterer til Düsseldorf!
  Fra 22. til 25. september 2011 skal 100 ungdommer fra Tyskland og Norge møtes for å bli kjent med hverandre, lære om hverandres kultur og dele meninger og tanker - med spennende innlegg og interaktive metoder rundt temaet: "Energi. Hva er din kraft?" Alle interesserte mellom 16 og 20 år kan sende inn sine søknader. Søknadsskjemaet ligger på www.tnuf.org, fristen er 29. mai 2011. Deltakelsen, oppholdet og reisen vil bli dekket for alle som får et positivt svar på søknaden!
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Skole i Moskva søker samarbeidsskole i Norge
  En grunnskole i Moskva (med elever mellom 6 - 17 år) har et stort ønske om å finne en vennskapsskole i Norge. Elevene ved Moskva-skolen har engelsk og fransk som obligatoriske fremmedspråk, og norsk språk kan være aktuelt som et valgfag på sikt. Det kan være en fordel om samarbeidsskolen i Norge har undervisning i russisk språk, men det er ingen forutsetning. Prosjektet kan ha engelsk som samarbeidsspråk.
  Hvis dere har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med denne russiske skolen, ta kontakt med Elena Kristian, rådgiver for russisk elena.kristian@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69 21 58 47

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Musikk til franskundervisningen:
  La chanson en cours de FLE
  LES MER
  Chansons françaises pour la classe de Français Langue Étrangère
  LES MER 

 • LearnEnglishKids
  Ressurside for engelskundervisningen spesielt for grunnskolens laveste trinn, men også for barnehage. Spill, sanger, fortellinger og aktiviteter!
  LES MER

 • Mauertour
  Med denne nettressursen kan man foreta en virtuell rundtur på steder der "Die Berliner Mauer" tidligere gikk, "møte" mennesker i form av videoklipp som forteller om sine personlige opplevelser i forbindelse med murens fall og følge den historiske utviklingen kronologisk ved hjelp av en interaktiv tidslinje:
  LES MER 

 • bzzzpeek
  En samling lydhermende ord (onomatepoetikon), framfor alt dyrelyder og kjøretøy, fra hele verden med opptak av autentiske barnestemmer. Fra nettsidens egen presentasjon av nettressursen: "This project focuses on
  the pronunciation and comparison of these sounds by presenting them side by side as each language expresses them differently":
  LES MER

  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 

   
 


Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 20.05.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret