Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars 2011

Marsbrevet

Engelsk i barnehagen gir motiverte 1. klassinger
(Ringsaker kommune mars 2011)
I Kårtorp barnehage har de holdt på med engelsk i to år og har gode erfaringer med å blande lek og læring. Rektor ved Kirkenær skole, Solvor Holmen, merker økt læringsmotivasjon blant elever som har hatt engelsk i barnehagen.

Barnehagene og skolene har et tett samarbeid rundt overgangen fra barnehage til skole. Samarbeidsrutinene blir diskutert på nettverksmøter, hvor også barnehagelederen deltar. Målet er at barna skal oppleve sammenheng i opplæringsløpet.
LES MER

På Kyllingen synger de engelske sanger
(Ringsaker Blad 01.03.2011)
Fra og med i år har 850 unger i kommunens barnehager startet med å lære engelsk. Fra inneværende barnehageår har alle de kommunale barnehagene engelsk for ungene.
- Engelskopplæringen her hos oss er basert på lek og lær. Ungene lærer ord og uttrykk knyttet til hverdagssituasjonen her i barnehagen, sier barnehageleder Kari Lauritzen.
- Kommunenes satsing på tidlig innsats/økt læringsutbytte bidrar til å sikre sammenhengen. Det er ønskelig at prosjektene i engelsk og matematikk bidrar til å videreutvikle kvaliteten i barnehagene, samt skape et godt grunnlag for skolestart, sier rådmann Jørn Strand.
LES MER


eTwinning-ambassadører søkes!
LES MER 
Se oversikt over nåværende ambassadører LES MER


Ti ord på topp - japansk
Benedicte Irgens er lektor i japansk på Universitetet i Bergen. I bloggen sinbeskriver hun de ti ordene som vant den årlige konkurransen om aktuelle og populære ord/uttrykk i Japan.
LES MER 


Ny publikasjon i serien Fokus på språk
Vi har utvidet vår Språk i verden-serie med et hefte om italiensk. Bli bedre kjent med italiensk språk og kultur!
LAST NED


Prosjektmidlar til skulebibliotekutvikling 2011 - 2012
Grunnskular kan søkje om midlar til praksisnære prosjekt der målet er å utvikle skulebiblioteket som verktøy i leseopplæring og i undervisning i fag.
LES MERLedige stillinger ved Fremmedspråksenteret
Rådgiver i fransk og/eller tysk - fast stilling
LES MER
Rådgiver i spansk - fast stilling
LES MER
Rådgivar for fransk og /eller tysk - mellombels stilling
LES MER

 - Velg Russisk!
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) utfordrer ungdommer i Finnmark til å lære seg russisk.
LES MER
- På alle nivåer i Norge vil man få et behov for folk som kan Russland, og som kan snakke språket. Næringslivet sier også at om man skal lykkes i Russland, er det kjempeviktig å kunne russisk språk og kultur, sier Aspaker til NRK.
LES MER 

Russisk språk på 6. trinn på Lyngheim skole, Mo i Rana
Reportasje om elever som er med i det nasjonale forsøket med fremmedspråk på barnetrinnet. Video (Dagsrevyen 21, 3. jan. Spol frem til 18 min.)
LES MER 

Havforsk: "Lær russisk!" 
På fagdagen 23.februar var russiskelevene fra Kongsbakken videregående skole på besøk på Havforskningsinstituttet i Tromsø. Der fikk de høre om samarbeidet blant annet innen forskning og fiskeriforvaltning med Russland.
LES MER

Ny bok: "Russland i farger" av tidligere NRK-korrespondent
Arne Egil Tønset.
Boken kan brukes i skolen for å dekke emner knyttet til ulike sider av målspråklandets samfunnsliv og kultur. - Flere av historiene er fortalt på en så morsom måte at en får nesten hele tiden latterkramper. Boka er av en sjelden sort. Den er skrevet med både dyktighet og kjærlighet til det kompliserte temaet og selve landet, sier Nina Strimp, bibliotekar ved Sør-Varanger bibliotek, Kirkenes.
LES MER


ForLang - « A European Approach to Language Teacher Training » (28.11 - 02.12 2011)
The Centre international d'études pédagogiques (CIEP) is pleased to invite you to ForLang, an annual event for European language teacher trainers. Designed for an educational community increasingly faced with challenges requiring a European approach, ForLang offers a unique opportunity to enrich your professional practice.
LES MER
SUMMER CAMPUS EXPERIENCE

10. - 23. juli 2011 for elever mellom 15 og 18.
Få en uforglemmelig sommer ved University of South-Carolina hvor du kan forbedre din engelsk, delta på spennende ekskursjoner, møte nye mennesker og oppleve campuslivet i USA på nært hold.
LES MER


Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre utdanning for 2012.
LES MER

Forskningsbarometeret - med trykk på norsk forskning
Kunnskapsdepartementet med ny nettside om forskning og innovasjon.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER

 • Nasjonal konferanse om fråfall i vidaregåande opplæring: Hamar 4.-5.april 2011
  Arrangører er de nasjonale kompetansenettverkene Nettverk for tilpasset opplæring (NETTOPP) og Nettverk for elev- og lærlingvurdering (NELVU)
  LES MER 

 • NFEAP Summer Seminar 2011
  Norwegian Forum for English for Academic Purposes 5th Summer Seminar: June 9th - 10th, 2011 at Oslo
  Tema for 2011: Assessment and Evaluation
  LES MER

INTERNASJONALISERING 

 • Berlin - Von Alexanderplatz bis Zille
  Uppsala universitet - Fortbildningsavdelingen inviterer lærere fra hele Europa til å delta på kurs. Målet med kurset er å gi deltagerne et aktuelt bilde av Berlin med særlig vekt på kulturlivet.
  Dato: 12.-19. juni 2011
  Påmeldingsfrist: 30. april 
  LES MER
 • Congreso Mundial de Profesores de Español
  Instituto Cervantes arrangerer internasjonal spansklærerkonferanse i Madrid i november
  LES MER 
 • Auroraprogrammet - forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike (IS-AUR)
  LES MER 

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Tyskbokhylle
  Elin Nesje Vestli er professor i tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap - nå ansatt som rektor ved Høgskolen i Østfold. Se hennes blogg Tyskbokhylle for tyske lesetips!
  LES MER 

 • Bonjour de France
  Nettsted med oppgaver, tester, spill, samt forslag til undervisningsopplegg for ulike nivåer
  LES MER

 • BBC Primary French
  Engelskspråklig nettsted med oppgaver på nybgeynnernivå som fokuserer på det muntlige franske språket
  LES MER

 • National Geographic Kids
  Stor samling av videoer og annet stoff tilpasset barns språknivå
  LES MER

  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 

   
 


Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 20.03.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret