Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

November 2011

Nyhetsbrev for november

Lansering av didaktisk tidsskrift i desember
Følg med i engelsk- og fremmed-språkseksjonens posthylle i desember! Julegaven fra Fremmedspråksenteret er første nummer av vårt rykende ferske fagdidaktiske blad,"communicare", beregnet på dere språklærere! Se frem til 80 sider lesing om språk og språklæring!


Analyse av nasjonale prøver i engelsk 8. trinn
Utdanningsdirektoratet har publisert en analyse av nasjonale prøver  i engelsk gjennomført på 8. trinn 2011. Analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater.

Resultatene viser at der kun små kjønnsforskjeller i resultatene. Derimot skiller det hele 16 prosentpoeng mellom fylkene med høyest og lavest andel av elevene på de laveste mestringsnivåene. Andelen elever som blir fritatt fortsetter å øke.
LES MER


NyGIV - Gjennomføring i videregående opplæring
Fremmedspråksenteret er nå med i NyGIV-Overgangsprosjektet som ledes av Kunnskapsdepartementet. Senteret skal være nasjonal koordinator i arbeidet med yrkesretting/relevans i fellesfaget engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram. I hvert fylke er det pekt ut en knutepunktskole som inngår i et nasjonalt nettverk, og målet er å utvikle undervisningsressurser i fagene matematikk, norsk og engelsk. Ressursene for engelskfaget vil bli gjort tilgjengelige på NDLA og Fremmedspråksenterets nettsider. En kick-off-konferanse for overgangsprosjektet vil bli arrangert i Oslo 8. og 9. desember.
LES MER

"Nå snakker vi!" - en smak på fremmedspråk
Oslo Handelskammer har med faglig bistand fra Fremmedspråksenteret utviklet et skoleprogram med fremmedspråk og næringsliv i fokus, knyttet opp mot faget Utdanningsvalg. Målsetningen er bl. a. å motivere elever til å satse på fremmedspråk. Materiellet er nå tilgjengelig for nedlasting fra Oslo Handelskammer sin hjemmeside.
LES MER

Reiselærerordningen
Vil du ha besøk av en franskmann, tysker eller spanjol på din skole?
For fransk: Ta kontakt med Coralie Achard ved Det franske språkinstituttet i Oslo
For spansk: Ta kontakt med Damián Bea ved Den spanske ambassade i Oslo damian.bea@educacion.es
For tysk: Ta kontakt med Goethe-Institut i Oslo info@oslo.goethe.org


Comenius etterutdanning
Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa.
LES MER


Utlysing av masterstipend: bruk av norsk og engelsk i samfunnet
Hausten 2011 skal Språkrådet dele ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve innanfor områda engelsk og norsk i Noreg og bruk av norsk i samfunnet.
Det skal delast ut to stipend, kvart på 20 000 kroner. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.
LES MER


Bli kjent med ein kultur og eit språk som kan opne dører i jobbsamanheng
Etterspurnaden etter kinesisk språk og kulturkunnskap vil auke i framtida. AFS Norge Internasjonal Utveksling er ein av fleire tilbydarar av utveksling for elevar i den vidaregåande skulen som gjerne ser at fleire vel utradisjonelt og blir betre kjent med Kina gjennom eit skuleår i landet.
LES MER

At eTwinning + språk = sant
er en kjensgjerning, men nå er det foretatt en grundigere undersøkelse av blant annet HVILKE språk det er snakk om, HVORDAN elevene lærer språk ved hjelp av eTwinningplattformen og HVA involverte lærere tenker om språk og eTwinning.
LES MER

UiO: språk- og realfagtilbud for videregående skoler
Universitetet i Oslo tilbyr spesielt talenfulle elever å ta emner i blant annet språk (engelsk / fransk / spansk / tysk).
LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Ny bok om spansk gullalder
  Forfatterne Knut Aukrust og Dorte Skulstad har nylig utgitt boken Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer (Pax forlag). I boken vies bakgrunnen for det blomstrende kunst- og kulturlivet i Spania på 1500- og 1600- tallet stor oppmerksomhet. Som bokens tittel tilsier, legges det stor vekt på hvilken betydning de jødiske og muslimske bosetningene fikk for ettertiden.
 • LES MER

  

ARRANGEMENT

 •  Encuentro práctico de profesores de ELE i Barcelona, 16. og 17. desember 2011.
  Forlaget Difusión og International House avholder sin årlige konferanse for spansklærere (profesores de ELE) den 16. og 17. desember. Foredrag om aktuelle temaer innen fremmedspråklæring, workshops og paneldebatt.
  LES MER
 • Internasjonal konferanse "Russisk språk og kultur i oversettelses speil" 
  III Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода»
  LES MER
 • Lærerutdanningskonferansen
  Når utdanning møter yrke
  Konferanse i Oslo, 23. januar 2012
  LES MER
 • På nett i engelsktimen
  Utdanningsforbundet arrangerer kurs for engelsklærere
  Oslo 8. feruar 2012
  LES MER
 • Trenger du å friske opp dine tyskkunnskaper?
  I samarbeid med Utdanningsforbundet arrangerer Deutsche Auslandsgesellschaft (DA) seminar, etterutdanningskurs og hospiteringsopphold for tysklærere i Tyskland.Følg med på nettsidene
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Cuaderno intercultural
  Læringsressurser for å styrke den interkulturelle kompetansen. Målgruppen er både spansktalende barn og unge, innvandrerbarn og – unge i spansktalende land og barn og unge som ønsker å lære spansk som fremmedspråk. Det er derfor lurt å lete litt på sidene for å finne relevant materiale.
  www.cuadernointercultural.com (hovedside)
  Ayuda con el idioma (materiale som kan skrives ut)
  Ayuda con el idioma (materiale online)
 • Gratis tilleggsmateriale fra spanske forlag
  Husk at det er mulig å laste ned gratis tilleggsmateriale til undervisningen hos ulike spanske forlag, for eksempel Edelsa, SGEL og Difusión. Tilleggsmaterialet dekker ulike nivåer, fra barn til voksne innlærere. Man må kun registrere seg på forlagenes nettsider for å få tilgang til materialet. Edelsa, SGEL, Aula (Difusión)
  Det er også mulig å abonnere gratis på nettbladet «Veinte Mundos»
 • The Secret Life of the Dog
  Er hunder ett tema i engelskundervisningen din?
  Top Documentary Film har videoen som kanskje passer.
  LES MER
 • Akustische chronik (Technisches Museum Wien mit Österreichischer
  Mediathek)
  Denne nettressursen er en multimedial østerrike-kronikk over tidsrommet 1900 til 2007.
  LES MER
 • Tiroler Leseraupe. En østerriksk interaktiv nettressurs for fremming av leseferdigheten. Beregnet på barn i målspråklandet, men kan også utnyttes i fremmedspråkopplæringen (tysk). Ved å klikke på larvens følehorn, får man tilgang til en tyrkisk versjon av ressursen.
  LES MER
  Ressursens informasjonsside leder videre til nettsider med lesemateriell
  til nedlasting, f eks:
  SCHULE DES LESENS
  TIROLER LESEKOMPETENZ

 

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret