Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktober 2011

Nyheitsbrev for oktober


Gjennomgang av lærarutdanningar for 8.-13. trinn
Grunnskulelærarutdanninga var ny hausten 2010. Kunnskapsdepartementet har sett ned ei styringsgruppe og tre rammeplanutval som no arbeider med dei andre lærarutdanningane. Frå og med hausten 2013 vil opptak til desse utdanningane skje etter nye regelverk. 
LES MEIR


Prosjektmidlar for skule- og barnehagesamarbeid i nordområda med fokus på språk, kunst og kultur
Fylkesmennene i Finnmark, Nordland og Troms vil styrkje språk- og kultursamarbeidet som ein sentral del av nordområdesatsinga innanfor utdanning. Gjennom kultursatsing og utvikling av språkopplæring via praktiske kulturprosjekt vil dei bidra til auka språkopplæring, meir kunnskap og betre samarbeid mellom landa.
LES MEIR 


Senter for IKT i utdanninga søkjer lærarar til iTEC pre-pilot: samarbeid mellom skular
iTEC står for Innovative Technologies for an Engaging Classroom og er eit fireårig prosjekt i regi av European Schoolnet, med 14 deltakande land og 27 partnarar på teknologisida. No søkjer vi lærarar som kan bidra til eit lite stykke skuleutvikling gjennom ein pre-pilot.
LES MEIR

Forsøk med framandspråk på 6. - 7. trinn
Første delrapport frå SINTEF Teknologi og samfunn er klar. Den viser at det er sterkt engasjement blant elevar og lærarar på dei 74 skulane som deltek i forsøket med framandspråk på 6.–7. trinn. Dei fleste skulane gir elevane opplæring i eitt språk, og spansk er det største språket. Elevane deltek fordi dei har lyst, og lærarane er trygge i undervisningssituasjonen.
LES MEIRNo kan elevar få Nysgjerrigper-pris i språk
Dette skuleåret lanserer Språkrådet og Forskingsrådet ein språkpris for nysgjerrigperar i skulen. – Barns språkinteresse og språkglede fortener ein eigen pris. Den skal gå til det beste prosjektet som handlar om språk, uavhengig av fag, seier Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet.
LES MEIR

Rapport frå ECML‐konferansen 2011:
Empowering Language Professionals
Konferansen Empowering Language Professionals markerte avslutninga på eit fireårig prosjekt ved Det europeiske språksenteret ECML. Rapporten frå konferansen kan du lese HER

Les òg oppsummeringa av det fireårige ECML-programmet HER 


Videokonkurrence: Sprogene har ordet
Indspil en video om dig og dine sprog, og vind en ny iPad2!
For at fejre den europæiske sprogdag har British Council, EU-projektet Language Rich Europe og EUNIC i Bruxelles sat en konkurrence i gang for at finde sprogambassadører som vil vise hvor vigtigt det er at kunne flere sprog, ved at indspille en kort video om sprogene i deres liv.
LES MER

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

NYHEITER

 • 10 tips for success
  A successful language strategy can start with small changes. You will see how this can have a big impact. Keep languages in mind in all your actions and you will open up new possibilities. Concrete tips from small businesses that turned languages into success.
  LES MEIR
 • Mandarin Chinese Most Useful Business Language After English
  Mandarin, spoken by 845 million people, scored highest in a ranking of languages, excluding English, based on business usefulness.
  LES MEIR
 • Kinesisk stadig meir populært
  Sverresborg ungdomsskole tilbyr både fransk, tysk, spansk og kinesisk. Stadig fleire vel det ikkje-europeiske framandspråket.
  LES MEIR

ARRANGEMENT

 • Nettverkskonferanse for Nasjonalt nettverk for engelsk og framandspråk
  Tid: 21. november 2011, kl 09.00 - 16.00
  Stad: Thon Hotell Opera, Oslo
  LES MEIR
 • Spansk: Munnleg eksamen og vurdering
  Kurset tek for seg vurderinga av dei munnlege ferdigheitene generelt og munnleg eksamen spesielt med utgangspunkt i læreplanen i framandspråk nivå 1 og 2 og opplæringslovas forskrift om vurdering.
  Tid: 4. november 2011, kl. 10.00–15.30
  Målgruppe: Spansklærarar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen
  LES MEIR
 • Todagarskurs for spansklærarar i Trondheim 10. og 11. november: ”El mundo mágico del español”
  Den norske spansklærerforening (ANPE) arrangerer eit todagarskurs for spansklærarar.
  Stad: Heimdal videregående skole
  Påmeldingsfrist: 31. oktober
  Program og påmeldingsskjema HER
 • Utstilling "Stunde Null" ved Goethe-Institut Oslo
  17. oktober - 25. november
  Ungdom og tidsvitne frå tre land i eit prosjekt om tida i Nord-Noreg rett etter 2. verdenskrigen
  LES MEIR
 • Kinesisk veke på Litteraturhuset
  Litteratur frå midtens rike
  LES MEIR
 • Translatørkurs
  (språkspesifikke & språkovergripande)
  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH tilbyr språkspesifikke translatørkurs (engelsk, fransk, spansk og tysk). Kursa blir arrangerte som helgesamlingar (fredag, laurdag).
  LES MEIR 

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGEN

 • Samiske læringsressursar på nett
  Nyleg opna ein ny portal for samiske læringsressursar. Ovttas.no er ei teneste for digitale læringsressursar som til dømes spill, video, tekst, TV-program og bøker.
  LES MEIR
 • Verdsspråk for barn!
  Lær språk ved bruk av leik, songar og mykje moro! Delar av denne ressurssida er gratis, mens andre delar er betalressurs.
  LES MEIR
 • Vil du ha nyheitsbrevet vårt?
  Ta kontakt

 

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 21.10.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret