Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

April 2012

Aprilbrevet
Tidligere nyhetsbrev


DELF/DALF
Eksamen i « fransk som fremmedspråk» (FLE) bekrefter dine kunnskaper i fransk. Eksamenene er godkjente av universiteter og i arbeidslivet og tilbys i Norge av Institut français, Oslo.Påmeldingsfrist DELF/DALF: 18. mai
LES MER


Frankofonifestivalen 2012
I anledning frankofonifestivalen ble det arrangert en konkurranse. Vinnerklassene var 21. mars i Oslo for å motta pris og få oppleve l'esprit de la francophonie.
LES MER

Du finner bidragene på sidene til Institut Francais
LES MERComenius etterutdanning
Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa.
LES MER


Ny statistikk: Sterk oppsving for fremmedspråk på nivå III
For andre år på rad er det sterk vekst i antall elever som velger fremmedspråk som programfag på nivå III. Det er nå over 1000 elever som tar fransk, spansk eller tysk helt til topps. Også tallet på elever som tar fremmedspråk som fellesfag på nivå II øker. Les mer om situasjonen for fremmedspråk i videregående opplæring i Notat 2/2012.

Rådgivere/lærere på barne- og ungdomsskoler:
Få tilsendt informasjon om språkvalg

Når elevene begynner på 8. trinn, må de velge om de vil lære et nytt språk, om de vil fordype seg i norsk, engelsk eller samisk eller om de vil ta arbeidslivsfag. Fremmedspråksenterets mål er at så mange elever som mulig lærer fremmedspråk, og vi har derfor laget et sett med brosjyrer om språkvalg. Det finnes egne hefter for fransk, spansk, tysk osv. Last ned på våre språkvalgsider eller bestill gratis: info@fremmedspraksenteret.no

 
Fra 13. til 16. september 2012 inviterer det Tysk-Norske Ungdomsforum til Leipzig
!

Igjen møtes 100 ungdommer fra Tyskland og Norge, blir kjent med hverandre, 
lærer om hverandres kulturer og deler meninger og tanker – med spennende innlegg,
 interaktive metoder og arbeidsgrupper rundt temaet "Mine talenter - vår framtid".
Søknadsfristen er den 13. mai 2012.
LES MER


ForLang - A European approach to language teacher training, 3-7 December 2012
The Centre international d’études pédagogiques (CIEP) is pleased to invite you to the third session of ForLang, an annual event for European language teacher trainers!
LES MER


Norsk pedagogisk tidsskrift:
Spesialnummer om engelsk og fremmedspråk

Fremmedspråksenteret har vært gjesteredaktør for Norsk pedagogisk tidsskrifts spesialnummer om grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk. I alt syv forskere har bidratt med artikler om IKT, skriving, vurdering, grammatikk m.m. Tidsskriftet selges i større kiosker.
Enkeltartikler kan kjøpes online på http://www.idunn.no/ts/npt


Fikk du ikke lest første nummer av Communicare, Fremmedspråksenterets tidsskrift for engelsk- og fremmedspråkslærere ? Vi har noen eksemplarer igjen - kan kjøpes for kr 75 pr. stk! Nytt nummer av Communicare utkommer i mai og vil ha språklæring som hovedtema. Gjør som andre språklærere, bli abonnent du også!
LES MER

Russlandsuke 2012
For tredje år på rad arrangerer Foreningen Petrusjka Russlandsdager i
Oslo. Der kan du stifte nærmere bekjentskap med et eksklusivt utvalg av
samtidsforfattere og deres bøker. Anledningen er lanseringen av tre
nye bøker i Cappelen Damms Petrusjka-serie med russisk samtidslitteratur. Fem russiske forfattere og to bloggere har tatt turen til Oslo for å bidra under Russlandsdagene.
LES MER 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING   

 • Østerrikske tysklærere søker skoler i Norge
  I vårsemesteret 2013 vil det østerrikske utdanningsdepartementet sende to østerrikske tysklærere til to norske skoler (fortrinnsvis ungdoms- eller videregående skoler). Tilbudet, som er gratis for de norske skolene, betyr at de utvalgte skolene i Norge nyter godt av en "MuttersprachlerIn" fra Østerrike i to uker. Du finner mer informasjon HER og søknadsskjeme er HER. Søknadsfristen er 1. juni 2012 
 • The Clark Kerr Institute (July 9-13, 2012)
  The Institute is designed for Higher Education leaders from around the world, including the United States, from government ministries, colleges, and universities who have or are expected to have substantial administrative responsibilities, and who are interested in broadening their understanding of university governance and functions, and of California higher education and the University of California in particular.
  LES MER
 • 6th Summer Seminar: June 7th – 8th, 2012
  The Norwegian Forum for English for Academic Purposes (NFEAP) is a collaborating group of EAP teachers and researchers working at institutions of higher education in Norway. Members interested EAP practitioners from other countries are also members, but the forum is based in Norway.
  LES MER
 • ISLV - Institut Supérieure des Langues Vivantes
  ISLV tilbyr sommerkurs innen språk og didaktikk.
  Les mer om hva de tilbyr på sine nettsider
  LES MER

HVA SKJER

 • IV Congreso de la Asociación Noruega de Profesores de Español
  En la Universidad de Agder, Kristiansand, celebraremos los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año el IV Congreso de nuestra asociación.
  LES MER
 • Cours de Vacances - Perfectionnement en Langues et littératures françaises du 14 juillet au 03 août 2012
  LES MER
 • Foresite - CIEP 22 au 26 octobre 2012
  La formation Foresite propose une approche dynamique,  croisant apports théoriques et activités pratiques autour de cinq grands axes de réflexion.
  LES MER
 • Møte for lærere i arabisk, japansk, kinesisk m.m. Stavanger, 13.-14. september 2012
  Mer informasjon og program kommer.
 • I Encuentro ProfELE  Viena
  Edinumen Forlag og Didaktiske senteret (FDZ) ved Universitetet i Wien arrangerer i sammen arbeid med den østeriske spansklærerforeningen (AAPE) det første møte for Lærere for Spansk som Fremmedspråk i Wien. Interessante konferanser og Workshop står på programmet.
  LES MER
   

 RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN 

 • Deutschsprachige comics
  En tegneserieressurs fra Goethe-Institut med tysk tegneseriehistorikk, forfatterpresentasjoner og eksempler på  tegneserier inndelt i kategoriene Selvbiografiske tegneserier, Tegneserieromaner, Avantgarde, Humor, Historie/politikk, Klassikere, Manga og For barn. Nettsiden innholder også tips til bruk av tegneserier til bruk i fremmespråkundervisningen.
  LES MER

  I forbindelse med denne satsingen til Goethe-Institut arrangeres det også tegneserieutstillinger om tyske tegnere og
  tegneseriekunst i Tyskland rundt omkring i landet. I uke 18 kommer utstillingen til biblioteket ved Høgskolen i Østfold.
 • National Museums Scotland - KIDS
  Spennende og lærerike aktiviteter, spill m.m. til engelskundervisningen på barne- og ungdomstrinnet. Egner seg spesielt godt til tverrfaglig undervisning.
  LES MER

  Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING  • 2011 Summer Institutes for European Student Leaders
  5 uker på amerikansk campus (universitetene kunngjøres i løpet av våren 2011) som gir mulighet til å utvikle dine kommunikasjons‐ og lederegenskaper.
  Les mer om dette i vedlegget og på Fulbrights nettsider 

 • Languages and Children's Literature for European teachers, 4.- 8. april, Sèvres, Paris
  Hvordan kan barnelitteratur brukes i fremmedspråkundervisningen? Kurset retter seg primært mot lærerutdannere, og er spesielt relevant for de som jobber med fremmedspråk på barnetrinnet.
  Påmeldingsfrist: 25. februar
  LES MER

 • Designing and improving online support for language teachers, 4.- 8. juli 2011, Sèvres, Paris. Kurset retter seg primært mot lærerutdannere.
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)

 • Kurs for engelsklærere
  Teachers of English to Young Learners, Primary Education in England
  Leeds, 23-26 mars 2011
  KURSEN VÄNDER SIG TILL lärare i engelska i grundskolans år F-6
  SISTA DAG FÖR ANMÄLAN 7 februari 2011
  MER INFORMATION Maria Allström, 018-471 79 64, maria.allstrom@fba.uu.se eller
  Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@fba.uu.se


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 26.04.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret