Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni/juli 2012

Junibrevet
Tidligere nyhetsbrev

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!


Ledig stilling ved Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa
Fotsatt mulig å søke: Ved Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa er det ledig ein 100 % mellombels stilling som rådgivar i engelsk fram til 31.12.2015, med høve til forlenging og fast tilsetting.
Søknadsfrist: 26.6.2012
Tiltreding: Senast 1.1.2013

LES MER
Konferanse: Mangfaldig språklæring
Kan internasjonalisering auka mangfaldet i språklæringa? SIU arrangerer 14. november 2012 ein spennande konferanse om språklæring og internasjonalisering.
LES MER


Les om nettvett og personvern på urdu, somali og arabisk
Undervisningsopplegget Du bestemmer er nå oversatt til urdu, somali og arabisk. Du bestemmer har utviklet en del materiell i form av brosjyrer, hefter og filmer med ulike temaer knyttet til nettvett og digital dømmekraft. Heftene byr på faktainformasjon, eksempler fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver til hvert tema. De har også en nettside der det finnes materiell til flere temaer og oppgaver, samt mange filmer og videoer til nedlastning.
LES MER
Ønsker du å bli vertsfamilie?
AFS søker to familier som kan ta imot Marian og Theodor fra Tyskland.
Marian (18) og Theodor (19) ønsker å oppholde seg i Norge i ett år og treneger noen som kan ta imot et ekstra familiemedlem for denne perioden. AFS vil gi deg den støtten du trenger før og under utvekslingsåret. Det eneste du skal gjøre er å leve livet som du alltid gjør, og behandle ditt nye familiemedlem som alle andre familiemedlemmer. Det er derfor de kommer til Norge.
Å være vertsfamilie for en utvekslingselev gir deg muligheten til å oppleve en ny kultur i ditt eget hjem!

Ta kontakt med AFS for mer informasjon.
LES MER 

Har Kunnskapsløftet endret skolen?
Har reformen ført til ønskede resultater? Nå er tre av sluttrapportene klare.
LES MER


Nytt nummer av Fremmedspråksenterets tidsskrift for engelsk- og fremmedspråklærere, Communicare 1/2012, er nå publisert med læreplanenes hovedområde Språklæring som tema. Artiklene tar opp motivasjon, bruk av målspråket, (lese)strategier, elevautonomi, bruk av sang i opplæringen, språkpermene som verktøy m.m. Unge mennesker fra seks ulik land forteller på sitt språk om sitt møte med Norge, og i de faste spaltene portretteres en latinlærer med pasjon for språk , metodikkspalten viser samarbeidslæringens nytteverdi i fremmedspråkopplæringen, i Lesehjørnet gis det ideer til teksttilfang for nybegynnernivået og nye bøker, ny forskning og nyttige nettsider omtales. Barnas stemmer er med, nå fra Paraguay og Frankrike, og vi har besøkt en Do-Re-Mi-barnehage, der engelsk er en del av hverdagen. Plakaten som følger med bladet fokuserer denne gang på strategier for innlæring av ord, språkenes mindre, men dog så verdifulle bestanddeler! Gjør som andre språklærere, bli abonnent og få bladet tilsendt i posten sammen med en fin samlekasett! 
Abonnement tegnes HER
Du kan lese mer om denne utgaven og forrige utgave HER


Programfagdagen 2012 - Utvikling av elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter
Fremmedspråksenteret inviterer alle lærere som (skal) undervise(r) i fransk, italiensk, spansk og tysk som programfag til Programfagdagene 2012 i Moss 25. og 26. oktober. Vi retter søkelyset på elevenes muntlige og skriftlige kompetanse på nivå III (italiensk: nivå I/II), og legger opp til diskusjon og erfaringsutveksling innen følgende temaområder: ordforråd, grammatikk, kildebruk, sjangerkunnskap og vurdering.
LES MER


Stavanger-konferansen 2012. Hvilket nivå kan elevene oppnå i fjerne fremmedspråk?
Fremmedspråksenteret og Rogaland fylkeskommune arrangerer en konferanse om fjerne fremmedspråk (arabisk, finsk, japansk, kinesisk, koreansk, russisk, samisk, tegnspråk, tyrkisk og urdu). Samlingen finner sted på Rica Park Hotel i Stavanger 13.-14. september 2012.
LES MER


Leder for Fremmedspråksenteret, Steinar Nybøle, mottar hederstegn i gull for sin fortjeneste for republikken Østerrike
Prisen ble overrakt av Østerrikes ambassadør i Norge, Thomas Wunderbaldinger, den 11. juni. Også tidligere rektor ved Høgskolen i Østfold Elin Nesje Vestli ble dekorert.
LES MER


Nyutgivelser og reviderte lærebøker i engelsk og fremmedspråk
Norske forlag har lansert en rekke nye og reviderte lærebøker i engelsk og fremmedspråk i løpet av våren. Flere kommer før skolestart i august, så det kan være greit å skaffe seg en liten oversikt.
Videregående skole
Aschehoug
Fremmedspråk
Engelsk
CappelenDamm
Vårens nyheter 2012
Gyldendal
Smartbok fransk

Oversiktsside over læremidler i engelsk og fremmedspråk (Forlagene Aschehoug, CappelenDamm, Gyldendal og Samlaget)
Læremiddelportalen (engelsk)
Læremiddelportalen (fremmedspråk)
 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING   

 • Sommerworkshoper for lærere i spansk som fremmedspråk
  Dato: 3. – 6. juli 2012
  Sted: Roma (Italia)
  Instituto Cervantes i Roma organiserer i samarbeid med Utdanningsdepartementet via den Spanske Ambassaden og la Casa Argentina et ukelangt seminar for lærere i spansk som fremmedspråk. Seminaret vil inneholde både foredrag og workshoper om litteratur, film, bruk av idiomatiske uttrykk, utvikling av nyttige aktiviteter m.m. Seminaret vil samtidig være en anledning til å utveksle erfaringer og ideer blant lærerne.
  LES MER

NYHETER

 • Tidlig start med latin ved St. Sunniva skole i Oslo
  Høsten 2012 tilbyr St. Sunniva skole ettermiddagsundervisning i latin to timer i uka for elever på 5. og 6. trinn. Tilbudet er frivillig og hele 22 elever har meldt seg på! Latinstudenter ved Universitetet i Oslo står for undervisningen under veiledning av universitetslektor Tor Ivar Østmoe ved samme universitet. 
 • Etablerer studietilbud i kinesisk
  Fra høsten 2013 utvider UiB studietilbudet i kinesisk språk. Med tanke på utviklingen i Kina og betydningen av kontakt mellom Norge og Kina på ulike områder blir det stadig viktigere å tilby språkstudier i kinesisk til våre studenter, sier rektor Sigmund Grønmo.
  LES MER
 • Fremmedspråk. Elever er gode i grammatikk, men kan ikke snakke.
  Hva er det viktigste å fokusere på når elever skal lære sitt andre fremmedspråk i skolen? Erik Rustad Markussen, elev ved Lillestrøm vgs, retter søkelys mot overdreven fokus på grammatikk, og manglende fokus på evnen til å gjøre seg forstått.
  LES MER
 • Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel
  I denne artikkelen undersøkes det i hvilken grad behovet for språkkyndige medarbeidere kommer til uttrykk når norske arbeidsgivere skal rekruttere ny arbeidskraft.
  LES MER


 RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN 

 • Learn languages online for free with 100 audio (mp3) files 
  LES MER
 • "Latinamerikanske løsninger" - Latin-Amerikaboken 2012
  Boken inneholder ulike temaartikler om politiske, økonomiske, sosiale og
  klimatiske endringer og utfordringer i Latin-Amerika, samt artikler om de
  enkelte land. Utgiver: Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).
  LES MER


  Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

 • TEST
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 24.06.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret