Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mai 2012

Maibrevet
Tidligere nyhetsbrev

CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i videregående skole
I denne publikasjonen presenteres resultatene fra Fremmedspråksenterets CLIL-prosjekt med engelsk på videregående nivå (2009-2011). De fleste artiklene er ført i pennen av lærere og gir eksempler på CLIL i praksis - egnete måter å kombinere og integrere språk- og innholdsfag på. Samlingen inneholder flest eksempler fra studieforberedende utdanningsprogram, men viser i tillegg hvordan CLIL-metoden kan brukes for å praksisrette engelsk fellesfag og øke yrkesfagelevers motivasjon for språklæring. Resultatene fra fire følgeforskningsprosjekter blir også presentert. I vedleggsheftet vises eksempler på blant annet oppgaveformuleringer, elevbesvarelser og vurderingskriterier.
Heftene kan lastes ned HER (nederst på siden)


Konferanse: Hvilket nivå kan elevene oppnå i fjerne fremmedspråk?
Fremmedspråksenteret og Rogaland fylkeskommune arrangerer 13. og 14. september 2012 en konferanse om fjerne fremmedspråk (arabisk, finsk, japansk, kinesisk, koreansk, russisk, samisk, tegnspråk, tyrkisk og urdu). Konferansen finner sted i Stavanger og er tenkt å være en møteplass for lærere i disse fagene samt (lærer)studenter, lærebokforfattere, representanter fra skoleledelse og skoleeiere. Vi utveksler erfaringer og diskuterer muligheter og utfordringer knyttet til undervisning av fjerne fremmedspråk.
Deltakelse er gratis.
Antall plasser er begrenset.
Påmelding før 2. august per e-post til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no.


Programfagdagene 2012. Hvordan utvikle elevenes muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter. 
Fremmedspråksenteret inviterer alle lærere som underviser i fransk, italiensk, spansk og tysk som programfag til Programfagdagene 2012 i Moss 25. og 26. oktober. Vi retter søkelyset på muntlig og skriftlig kommunikasjon på nivå III: Hvilket nivå kan forventes etter seks år med fremmedspråk (italiensk: nivå I/II.)? Hvordan bruke kilder og digitale hjelpemidler i skriftlig egenproduksjon? Velkommen til to dager med påfyll og erfaringsutveksling!
Deltakelse er gratis.
Antall plasser er begrenset.
Påmelding før 10. september per e-post til
gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no.


Delta i en workshop i Graz med kolleger fra hele Europa
European Centre for Modern Languages (ECML) arrangerer hvert år en rekke workshops for deltagere fra alle medlemsland. De to første workshopene for 2012 er nå lyst ut. Norge kan sende en deltager til hver workshop.

- Workshop 1: "Using open resources to develop online teaching skills"
Prosjektet "More DOTS" utvikler integrerte IKT-ressurser for
språkopplæring - både for den "klassiske" fremmedspråkopplæringen og
f.eks. for språkundervisning for innvandrere.
Dato: 30. oktober - 31. oktober 2012

- Workshop 2: "Plurilingual and intercultural competences: descriptors and teaching materials"
Prosjektet "CARAP/FREPA" har som formål å utvikle verktøy som kan bidra til at flerspråklige elever kan få brukt sine språk- og  kulturkunnskaper i undervisningen.
Dato: 30. oktober - 31. oktober 2012
LES MER

 

 
Nytt nummer av Fremmedspråksenterets tidsskrift for engelsk- og fremmedspråkslærere, Communicare, publiseres om kort tid og vil ha språklæring som hovedtema. Gjør som andre språklærere, bli abonnent du også!
LES MER


Wiki om poesi i spanskundervisningen for spansklærere i Norge og Sverige
I etterkant av Spansklärardagarna i Sverige "La poesía es un arma cargada de futuro", avholdt i Uppsala i mars 2012, har det blitt opprettet en wiki der materiell fra seminaret er lagt ut. Tanken er at lærere kan dele didaktiske opplegg der bruk av poesi inngår, publisere dikt elever har skrevet osv.

Ønsker du å blir medlem av wiki'en, send en e-post til Fernando Álvarez ved Uppsala Universitet:
fernando.alvarez@fba.uu.se
Nettadresen til wiki'en "Poesia para todos de todos" er:
http://poesiadetodos.wikispaces.com/eTwinning i ungdomsskolens nye valgfag
Hvordan bruke eTwinning i valgfaget 'Internasjonale kontakter'? Se eksempler på ulike tema og forslag til gjennomføring.
LES MER


Utlysing av entreprenørskapsmidlene - 2012
På vegne av Kunnskapsdepartementet lyser Norgesuniversitetet  ut 4,5 millioner kroner til prosjekter som skal  fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Søknadsfrist 15. juni 2012.
LES MER


Østerrikske tysklærere søker skoler i Norge

I vårsemesteret 2013 vil Østerrikes utdanningsdepartementet sende to tysklærere til to norske skoler (fortrinnsvis ungdoms- eller videregående skoler). Tilbudet er gratis og innebærer at skolene i Norge kan nyte godt av en "MuttersprachlererIn" fra Østerrike i to uker. Du finner mer informasjon HER og søknadsskjema HER. Søknadsfristen er 20. juni 2012


Få verden inn i stua!
AFS Norge søker nå vertsfamiler til sine utvekslingselever. Den 24. august kommer 150 forventningsfulle utvekslingselever fra hele verden til Norge. De ønsker å bli kjent med en ny kultur, mennesker og språk. Hvor er familiene som har motivasjon til å inkludere dem, husrom og viktigst av alt hjerterom?
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING   

 • Net Impact Oslo - Leveraging the power of business for positive social impact
  Net Impact is an international not-for-profit organization with a mission to inspire, educate, and equip individuals to use the power of business to create a more socially and environmentallysustainable world.
  LES MER
 • Orange Language School
  Orange Language School er en språkskole som tilbyr ulike spanskkurs på alle nivåer og til både ungdommer og voksne. I juli og august arrangerer de et 2 ukers intensivkurs for barn og ungdommer mellom 10 og 17 år. Skolen ligger i Castellón (Spania), ved Middelhavet,  ikke langt fra to naturreservater. Etter kurset vil elevene få et sertifikat.
  LES MER 
 • Sommerkurs ved Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Spania)
  Universidad Internacional Menéndez Pelayo i Santander holder sine årlige sommerkurs i spansk språk og kultur samt etterutdanningskurs for spansklærere. 
  Les mer om Cursos Intensivos de lengua y cultura españolas 2012 HER og Formación Profesores de Español como Lengua Extranjera 2012 HER

 RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN 

 • Ta en titt på aktuelle læremidler for spansk i Sverige

  Hverdagssituasjoner på spansk (serie med videosnutter - UR Sveriges Televisjon):
  LES MER
  Nivåtest, kartläggning och studieplanering för spanska
  - Nivåtester i spansk for elever skolår 7-9 (tilsvarer 8. -10. trinn i Norge): 
  LES MER
  La plaza - ny lærebok for svenske elever på A2-B1 nivå
  (Det europeiske rammeverket for språk)
  LES MER
  Dvd "La buena vida" med korte dokumentarer fra Spania
  Passer for 9. og 10-trinn og evt. vg1:
  LES MER
 • Migration und Integration. Im Kopf waren wir schon in Deutschland
  Med utgangspunkt i sin erfaring fra opplæring i tysk som andrespråk generelt og også sitt virke når det gjelder integrasjonskurs spesielt, har Goethe-Institut etablert en ny plattform med informasjon om dette temaområdet. Relatert til fremmedspråkopplæringen og hovedområdet Språk, kultur og samfunn finner vi særlig "vitnesbyrdene" til de mange innvandrerne interessante. Vi lærer menneskene nærmere å kjenne og får innblikk i deres innsats for å lære det tyske språket: "Gefunden haben wir teils erstaunliche und teils berührende Geschichten von Menschen, die sich aus unterschiedlichen Beweggründen und manchmal schweren Herzens dazu entschlossen haben, ihrer Heimat den Rücken zu kehren für eine gemeinsameZukunft mit ihrem Partner in Deutschland".
  LES MER 
 • Lag dine egne 'flash cards' på det språket du lærer!
  Quizlet lar deg enkelt sette inn ord med tilhørende bilder - du har et flash card for øving av vokabular! Du kan også lytte til ordene - hele 18 forskjellige språk er tilgjengelig for lydavspilling.
  LES MER
 • Macaco, «El murmullo del fuego»
  Det spanske bandet Macaco ga ut sitt nye album 27. mars.
  Musikken til dette bandet er en fin kombinasjon av latinsk musikk og reggae med innspill av rumba.
  Du kan høre litt av hver sang på denne siden:
  http://www.elpais.com/especial/macaco/
 • cedric-villain.info
  Fin video for å vise til elevene alle stereotyper som finnes om franskmenn.
  http://www.cedric-villain.info/cliche/index_cliche_fr.html
 • TV5MONDE - Les expressions imagées d'Archibald
  I denne nyttige lenken fra tv5Monde finnes det en egen seksjon med vanlige
  franske uttrykk illustrert med bilder og nærmere forklaring. 
  http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-11171-Les-expressions-imagees-d-Archibald.htm

  Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING  • 2011 Summer Institutes for European Student Leaders
  5 uker på amerikansk campus (universitetene kunngjøres i løpet av våren 2011) som gir mulighet til å utvikle dine kommunikasjons‐ og lederegenskaper.
  Les mer om dette i vedlegget og på Fulbrights nettsider 

 • Languages and Children's Literature for European teachers, 4.- 8. april, Sèvres, Paris
  Hvordan kan barnelitteratur brukes i fremmedspråkundervisningen? Kurset retter seg primært mot lærerutdannere, og er spesielt relevant for de som jobber med fremmedspråk på barnetrinnet.
  Påmeldingsfrist: 25. februar
  LES MER

 • Designing and improving online support for language teachers, 4.- 8. juli 2011, Sèvres, Paris. Kurset retter seg primært mot lærerutdannere.
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)

 • Kurs for engelsklærere
  Teachers of English to Young Learners, Primary Education in England
  Leeds, 23-26 mars 2011
  KURSEN VÄNDER SIG TILL lärare i engelska i grundskolans år F-6
  SISTA DAG FÖR ANMÄLAN 7 februari 2011
  MER INFORMATION Maria Allström, 018-471 79 64, maria.allstrom@fba.uu.se eller
  Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@fba.uu.se


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 08.06.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret