Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars 2012

MarsbrevetI hele mars markeres Frankofonifestivalen. Frankofonifestivalen viser det kulturelle mangfoldet mange nasjoner deler gjennom det franske språket.
LES MER

Se også sidene til den internasjonale frankofoniorganisasjonen for mer informasjon.
LES MER


Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Utdanningsdirektoratet har, med bistand fra flere av de nasjonale sentrene, utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene som skal brukes i læreplangruppenes arbeid med å utvikle og revidere læreplaner for fag.
LES MERFolkeuniversitetet tilbyr, i samarbeid med Instituto Cervantes, muligheten til å ta en språktest som kreves for opptak til utdanningsinstitusjoner i utlandet, eller eventuelt arbeid i utlandet. Testen er kun tilgjengelig ved Folkeuniversitetet i Bergen.
LES MERVinnere av eTwinning-priser
Målet for de europeiske konkurransene om eTwinning-prisene er å fremheve gode fremgangsmåter i samarbeidsprosjekter mellom skoler når det gjelder å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
LES MER

eTwinning-konferansen Berlin den 29.-31. mars 2012
Den årlige eTwinning-konferansen finner sted i Berlin den 29.–31. mars 2012. Der vil de fremste europeiske prosjektene for skolelag premieres og over 500 lærere fra hele Europa samles.
LES MER

 
Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i kinesisk
Det er utarbeidet en vurderingsveiledning spesielt for skriftlig eksamen i kinesisk. Kinesisk har samme læreplan som alle andre fremmedspråk, men har egen vurderingsveiledning på grunn av utfordringer knyttet til skriftspråket for de som lærer kinesisk som fremmedspråk.
LES MER


"Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk"
En undersøkelse om fordelingen av norsk og engelsk pensum i høyere utdanning.
Rapporten er skrevet av NIFU på oppdrag fra Språkrådet.
LES MER

I gang med å søke på etterutdanningsmidlene til Utdanningsdirektoratet lyst ut via Fylkesmannen?
Fremmedspråksenteret bidrar gjerne i deres utviklingstiltak! - For en idé om hva vi kan bidra med, les om vårt pågående samarbeid med Høgskolen i Østfolds kompetanseenhet, SKUT.
LES MER


Nordisk projektbank
Nordisk Projektbank har som føremål å vidareformidle informasjon og utveksle erfaringar om og mellom lese- og skriveprosjekt i Norden.
Via prosjektbanken har du mulegheit for å halde deg orientert om både avslutta og pågåande lese- og skriveprosjekt på alle nivå: frå lokalt forankra utviklingsarbeid til internasjonalt forankra forskingsprosjekt, og målretta mot alle aldersgrupper: frå arbeidet med småbarn til vidareutdanning.
Du finn ein god instruksjonsvideo på nettsida.
LES MER


Uppsala Universitet, Fortbildnings -avdelingen, tilbyr kurs for språklærere
Universitetet i Uppsala tilbyr kurs av ulik varighet og med variert innhold som også er åpne for nordmenn. Flere av kursene arrangeres i målspråklandene.
LES MER

Berlin - von Alexanderplatz bis Zille LES MER
Zu Land und zur See - Landeskunde kontrastiv LES MER
Wien - G'schichten und Gesichter LES MER
Bain linguistique et culturel en Corse LES MER
Cultura gastronómica y enseñanza de español LES MERTrenger du en eksamen i jobbsammenheng eller til studier i utlandet? Hos Goethe Institut Oslo kan du avlegge internasjonalt anerkjente eksamener.
LES MER

Oppfordrer til tyskstudier
Stadig færre studenter lærer seg tysk. Kompetansedirektøren i NHO mener det er en bekymringsverdig utvikling.
LES MER


Frivillig kartleggingsprøve i engelsk på Vg1
Datoene for 2012 er nå lagt:
LES MER


Portugisisk som framandspråk?
Framandspråksenteret ønskjer å komme i kontakt med ein vidaregåande skule som kan tenkje seg å tilby portugisisk som programfag. Senteret kan bidra med økonomisk og fagleg støtte.
Ta kontakt med Gerard Doetjes: 69215836
gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no


Nytt nummer av Fremmedspråksenterets tidsskrift for engelsk- og fremmedspråkslærere, Communicare, utkommer i mai og vil ha språklæring som hovedtema. Gjør som andre språklærere, bli abonnent du også!
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING   

 • Årskurs i fransk
  Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere, lærerstudenter og andre studenter som ønsker fransk i sin fagkrets.
  Søknadsfrist: 11. april 2012
  LES MER
 • Gjør det!
  Gjør det! er et gjensidig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland for ungdom under yrkesfaglig utdanning.
  Søknadsfrist: 1. mai 2012
  LES MER
 • Comenius etterutdanning
  Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa.
  Søknadsfrist: 30. april 2012
  LES MER
 • Bli med å stemme frem top 50 liste over frankofone sanger
  FIPF organiserer på nytt en avstemning av en frankofon Top 50. I år vil 35 land delta fra hele verden. Målet er å bli kjent med franske sanger, arbeide med noen i timene og stemme over sine favoritter.
  LES MER

HVA SKJER

 • Nasjonal konferanse
  Fremmedspråksenteret arrangerer i samarbeid med Rogaland
  fylkeskommune en nasjonal konferanse for lærere i arabisk, japansk,
  kinesisk, koreansk, russisk m.fl. Konferansen finner sted i Stavanger
  13.-14. september 2012. Hold av datoen!
 • The Brunets Seminar 2012 from the 15th to the 22nd of August
  on  Language Learner Autonomy for Differentiated Learning
  by professor Terry Lamb, University of Sheffield
  INVITASJON
  PROGRAM
 • Didactique du français dans les pays nordiques
  Quels défis pour l'enseignement du français en 2013?
  Conférence internationale organisée par le Département de la formation continue pour l'internationalisation de l'école, université d'Uppsala. Du 7 au 9 février 2013.
  LES MER
 • The aPLaNet Project
  Do you use social networks like Facebook, Twitter & Nings?
  Do you think social networks such as these can contribute to your own professional development?
  During the two years of the aPLaNet project, we will be collaborating with our partner institutions to create support and resources which will help foreign language teachers in Europe to understand and use social networks.
  LES MER

 RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN 

 • Undervisningsopplegg - programfag
  Undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål. I samlingen finnes det opplegg for tysk, fransk, spansk, og tysk.
  LES MER
 • Pourquoi apprendre le français?
  En kortfilm hvor dere kan høre forskjellige franske studenter fra hele verden fortelle om hvorfor de synes det er viktig å lære seg fransk. Videoen kan brukes som pedagogisk materiale i undervisningen og som tema for videre samtaler i klassen.
  LES MER

  Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING  • 2011 Summer Institutes for European Student Leaders
  5 uker på amerikansk campus (universitetene kunngjøres i løpet av våren 2011) som gir mulighet til å utvikle dine kommunikasjons‐ og lederegenskaper.
  Les mer om dette i vedlegget og på Fulbrights nettsider 

 • Languages and Children's Literature for European teachers, 4.- 8. april, Sèvres, Paris
  Hvordan kan barnelitteratur brukes i fremmedspråkundervisningen? Kurset retter seg primært mot lærerutdannere, og er spesielt relevant for de som jobber med fremmedspråk på barnetrinnet.
  Påmeldingsfrist: 25. februar
  LES MER

 • Designing and improving online support for language teachers, 4.- 8. juli 2011, Sèvres, Paris. Kurset retter seg primært mot lærerutdannere.
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)

 • Kurs for engelsklærere
  Teachers of English to Young Learners, Primary Education in England
  Leeds, 23-26 mars 2011
  KURSEN VÄNDER SIG TILL lärare i engelska i grundskolans år F-6
  SISTA DAG FÖR ANMÄLAN 7 februari 2011
  MER INFORMATION Maria Allström, 018-471 79 64, maria.allstrom@fba.uu.se eller
  Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@fba.uu.se


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.03.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret