Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktoberbrevet
Tidligere nyhetsbrev

Utlysning: Polsk og portugisisk som programfag
Polsk og portugisisk er to store språk som hittil ikke har blitt undervist som fremmedspråk i Norge. Fremmedspråksenteret har derfor lyst ut midler til igangsetting av polsk og portugisisk som programfag på Vg2 og Vg3 fra skoleåret 2013-14.
LES MER


Hvorfor velge fremmedspråk som programfag på nivå III?
Skoler som ønsker å arrangere informasjonsmøter for sine Vg1- og
Vg2-elever angående valg av fremmedspråk som programfag på nivå III på Vg3, kan ta kontakt med gerard.doetjes@fremmedspråksenteret.no


Antikkens språk og kultur - informasjonstilbud
Fremmedspråksenteret arrangerer også i år informasjonsmøter for elever som har mulighet til å velge Antikkens språk og kultur. Skoler som tilbyr latin, gresk og antikkens kultur kan ta kontakt med berit.gronn@fremmedspraksenteret.no


Utnevnelse av Fremmedspråk-ambassadør 2012
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen utnevner hvert år en Fremmed-språkambassadør. I år gis utmerkelsen til oversettere som arbeider med teksting, representert ved Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO).
LES MER

Norsk språkprosjekt vant EU-pris
Det norske språkprosjektet «Mitt språk – ditt språk» fikk 27. september EU prisen «European Language Label of the Labels». «Mitt språk – ditt språk» var et av 5 prosjekter som ble belønnet av totalt 1500 nominerte prosjekter.
LES MER


English and other foreign languages in school: present trends and future possibilities
En konferanse for medlemmer i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk (UH-sektor) som også er åpen for språklærere i skolen.
Dato: 28. november 2012
Påmeldingsfrist: 7. november
Sted: Universitetet i Stavanger
LES MER


Innvielse av boksamlig på over 4000 bøker
– Nå er Østerrikesamlingen snart klar for utlån og bruk, opplyser biblioteket ved Høgskolen i Østfold i Halden.
Den offisielle innvielsen av Østerrikesamlingen finner sted 7. november 2012 i forbindelse med et forfattermøte. Interesserte er velkomne.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Konferanse: Mangfaldig språklæring
  Kan internasjonalisering auka mangfaldet i språklæringa?
  SIU arrangerer 14. november 2012 ein spennande konferanse om språklæring og internasjonalisering.
  Fremmedspråksenteret bidrar med innlegg.
  LES MER
 • Fremmedspråk for framtiden - dagsseminar for rådgivere
  Fremmedspråksenteret arrangerer et dagsseminar om valg av fremmedspråk. Målgruppen for seminaret er rådgivere i ungdomsskolen og videregående opplæring. Seminaret finner sted 16.11.2012 på Thon Hotel Opera i Oslo (lunsj inkludert). Begrenset antall plasser. Påmelding innen 2.11.2012 SKJEMA.
  PROGRAM
 • Seminar om utdanningssamarbeid med Russland og Eurasia, Stavanger, 6.-7. desember 2012
  Målet med seminaret er å legge til rette for prosjektpresentasjonar og erfaringsdeling og å følgje opp konklusjonane frå  det nasjonale Russlandsseminaret i Tromsø våren 2011.
 • Flerspråklighet i (norsk)opplæringen: Delta på en europeisk workshop!
  Fremmedspråksenteret søker en lærerutdanner i norsk som har lyst å delta
  på workshopen "Diversity in majority language learning". Workshopen finner
  sted 14. og 15. februar 2013 på det europeiske fremmedspråksenteret ECML i
  Graz, Østerrike. Reise- og oppholdsutgifter dekkes.
  LES MER

AKTUELT OM FREMMEDSPRÅK

 • NTNU-forsker: God korttidshukommelse viktig for språklæring
  Mila Vulchanova, språkforsker ved NTNU, har undersøkt hvilken rolle korttidshukommelsen spiller for språklæringen. Resultatene strider mot
  vanlige språklæringsteorier.
  LES MER
 • Unikt internasjonalt prosjekt mellom bibliotek og skole
  Buskerud fylkeskommune deltar i et prosjekt finansiert gjennom EUs program for Livslang læring. I Buskerud er det særlig fagene design og håndverk, engelsk og fremmedspråk som er med.
  LES MER
 • Fjerne fremmedspråk i norsk skole: referat fra Stavanger-konferansen
  Fremmedspråksenteret arrangerte 13. og 14. september i samarbeid med Rogaland fylkeskommune en nasjonal konferanse for skoler som tilbyr og lærere som underviser fjerne fremmedspråk. Referatet og plenumsforedragene er nå lagt ut på vår nettside.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Les Enfantastiques, The Fantastikids et Los Fantaschicos
  Des chorales qui interprètent en 3 langues des chansons écrites avec des élèves et des enseignants de classes d’écoles élémentaires.
  LES MER
 • Visualizing language knowledge in Europe
  Languages in Europe by country, age group and mother tongue vs. learned.
  LES MER
 • Del Rett (http://delrett.no)
  Her finner du det viktgste om opphavsrett knyttet til nedlasting av innhold og publisering av egen produksjon på ulike plattformer.
 • Finn partner til internasjonaliseringsprosjekter eller legg inn en "søknad" selv
  eTwinning
  ePaLs Global Community
 • Frie læringsressurser til engelskundervisningen din - læringsaktiviteter for flere nivåer
  LES MER
 • Samiske læringsressurser på nett
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 

   
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.10.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret