Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2012

Septemberbrevet
Tidligere nyhetsbrev


Ny bruksanvisning for installasjon og bruk av kinesisk i Windows

I vår tid er det å kunne bruke digitale verktøy nyttig for å kunne lære kinesiske tegn og ord, og det tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for autentiske kommunikasjonssituasjoner. Det er derfor viktig å installere kinesisk på elevenes arbeidsstasjoner. Installasjon er enkel og kostnadsfri ettersom språkfilene er tilgjengelige i operativsystemet. Hvordan elevene kan få tilgang til kinesiske tegn står forklart skritt for skritt i Fremmedspråksenterets bruksanvisning.
LAST NED

YELLOWBRIDGE - nettressurs for kinesisk
Det finnes mange nettsider for interaktiv kinesisklæring. Disse kan være svært nyttige for både lærere og elever, ettersom de tilbyr variasjon i undervisningen.
Yellowbridge er et nettsted med informasjon om kinesisk språk, som engelsk-kinesisk og kinesisk-engelsk ordbok, tegnforklaring og uttale av ordene, bl.a. hvordan man lærer kinesiske tegn ved hjelp av flash-cards:
LES MER
Nettstedet har i tillegg til ordbok med tegnforklaring også informasjon om nyheter og kulturelle innslag med temaer fra litteratur, humor og kinesisk mystisisme.
LES MER

Lærer seg kinesisk for å ha en fordel i yrkeslivet
(TV2 23.09.2012)
Kinesisk er det raskest voksende fremmedspråk i Europa. Også i Norge er interessen for å lære mandarin-kinesisk sterkt økende.
LES MER

Sandneselever får lære kinesisk
(Aftenbladet 10.09.2012)
Neste høst får ungdomsskoleelevene i Sandnes lære kinesisk. Det viktigste er å få til et bærekraftig tilbud i regionen. Elevene må være sikret muligheter til å fortsette med opplæring i kinesisk når de går over i videregående opplæring ifølge kommunaldirektøren.
LES MER


Etablerer studietilbud i kinesisk
Fra høsten 2013 utvider UiB studietilbudet i kinesisk språk.
LES MER

Fremmedspråk for framtiden - dagsseminar for rådgivere
Fremmedspråksenteret arrangerer et dagsseminar om valg av fremmedspråk. Målgruppen for seminaret er rådgivere i ungdomsskolen og videregående opplæring. Seminaret finner sted 16.11.2012 på Thon Hotel Opera i Oslo. Begrenset antall plasser. Påmelding innen 2.11.2012.
Mer informasjon om påmelding og arrangementet vil komme på våre nettsider.

Snart er det språkvalg på Vg2 og Vg3 - bestill brosjyrer
Fremmedspråksenteret har som mål at flere elever får mulighet til å velge fremmedspråk. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, gode rekrutteringsideer og/eller bestilling av brosjyrer. Brosjyreoversikten finner du HER


NOMINERT til European Language Label of Labels
Språkkurset Eurocatering er nominert til den prestisjetunge prisen European Language Label of Labels. Sogn vgs er norsk deltager i prosjektet og ble i 2009 tildelt den norske språkprisen.
Pressemelding


Språket i TV-serien "The Spiral"
(Dagsavisen 19.09.2012)
Tre søndager på rad har man kunnet la seg fascinere av språkbruken til karakterene i den europeiske TV-serien «The Spiral». Handlinga foregår i seks forskjellige land med hurtige sceneskift. Skuespillerne kommer fra flamsktalende Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Norge og Sverige, og alle bruker morsmålene sine i serien. Til sammen snakker de dansk, finsk, flamsk, nederlandsk, norsk og svensk i serien, i tillegg til at de bruker engelsk som felles språk, selv om ingen har det som morsmål. Gjennom serien får vi oppleve et mylder av språk.
LES MER

Se trailer for serien på YouTube

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Konferanse: Mangfaldig språklæring
  Kan internasjonalisering auka mangfaldet i språklæringa?
  SIU arrangerer 14. november 2012 ein spennande konferanse om språklæring og internasjonalisering.
  Fremmedspråksenteret bidrar med innlegg.
  LES MER
 • Elin Nesje Vestli (HiØ) om tyske kriminalromaner ved Goethe-Institut i Oslo
  Hvorfor er tysk krim ukjent terreng for de fleste norske lesere?
  Torsdag 18.10.2012, kl. 18.00
  Språk: Norsk
  Gratis adgang
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN 

 • "Azbuka" - ny lærebok i russisk av Trond G. Nordenstam
  Boken er skrevet spesielt for innføringsemnene i russisk ved universitetene i Norge. Den legger vekt på systemer og grammatiske strukturer. I tillegg til grammatikk inneholder hver leksjon lesetekster og oppgaver samt oversettelsesøvelser.
  LES MER
 • Eurocatering
  A free language kit for professionals in the kitchen and restaurant.
  Following languages are available: English, French, Spanish, Galician, Slovenian, Norwegian and Ducth
  LES MER

  Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.09.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret