Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

April 2013

 

Aprilbrevet
Tidligere nyhetsbrev

Eli Nesje Vestli skriver om «Superwahljahr» 2013
i Tyskland og Østerrike

Tyskland og Østerrike har i 2013 både delstatsvalg og valg til sine respektive nasjonalforsamlinger. I begge land blir det spennende helt fram til valget er over og il eventuelle koalisjonsforhandlingene er vel i havn. De som er interessert i å følge med, kan følge Eli Nesje Vestli, professor i tysk litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold, på twitter og blogg.


Lærerutveksling: østerrikske lærere til Norge
Undervisningsministeriet i Wien søker to partnerskoler i Norge for to østerrikske lærere. De kommer til Norge i vårsemesteret 2014 og vil i to uker bidra med spennende opplegg innen tysk språk og østerriksk kultur.
Tilbudet gjelder både ungdomsskoler og videregående skoler. Det er ønskelig at skolene hjelper til med å finne et godt og rimelig hotelrom, og det er ikke krav om at lærerne skal bo hjemme hos sine norske kolleger. Alle utgifter til utvekslingslærerne dekkes.
Søknadsfrist er 1.6.2013
Søknadsskjema finner du HER


Nytt om læring av andre språk
Studies in Second Language Learning and Teaching er en engelskspråklig publikasjon som utgis av avdelingen for engelske studier og fakultet for pedagogikk og kunst ved  Adam Mickiewicz Universitet, Kalisz, Polen. Den samler forskningsrapporter rundt læringen av andre språk, uansett hvilket språk det måtte være. Prosesser som styrer språktilegnelsen, diverse aspekter ved språklæringen i og utenfor klasserommet og andre-språks-didaktikk er hovedområder.
LES MER

Utlysning av midler til oppstart av nye fremmedspråk
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) utlyser med dette midler til oppstart av a) finsk, russisk eller samisk eller b) arabisk, japansk, kinesisk eller portugisisk som fremmedspråk på ungdoms- eller videregående skoler.
LES MER

Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-13
Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa, Notat 2/2013 I dette notatet ser vi nærmare på val av språkfag i studieførebuande utdanningsprogram i vidare-gåande opplæring.
LES MER


Fremmedspråk på ungdomstrinnet - store regionale forskjeller
I dette notatet skal vi se nærmere på de store regionale forskjellene med hensyn til elevenes valg av fremmedspråk.
LES MER


Rådgivere/lærere på barne- og ungdomsskoler: Få tilsendt informasjon om språkvalg

Når elevene begynner på 8. trinn, må de velge om de vil lære et nytt språk, om de vil fordype seg i norsk, engelsk eller samisk eller om de vil ta arbeidslivsfag.

Fremmedspråksenterets mål er at så mange elever som mulig lærer fremmedspråk, og vi har derfor laget et sett med brosjyrer om språkvalg. Det finnes egne hefter for fransk, spansk, tysk osv. Last ned på våre språkvalgsider eller bestill gratis: info@fremmedspraksenteret.no.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Spansklærerdager ved Instituto Cervantes i Stockholm, 14. og 15. juni
  Det avholdes et seminar for spansklærere i hele Skandinavia 14. og 15. juni ved Instituto Cervantes i Stockholm. Arrangementet er organiseres av Instituto Cervantes sammen med Spanias Ambassade i Stockholm og Berlin. Spennende foredrag og workshops m.m.
  LES MER
 • SOMMERKURS for tysk språk og kunnskapsformidling om Østerrike
  Det Diplomatiske Akademiet Wien tilbyr tyskundervisning fra 5.8. – 30.08.2013. Det er kurs for alle nivåer (A1 – C2). Deltakerne kan i tillegg til forbedring i sine tyskkunnskaper også regne med å få god innsikt i hvordan de kan formidle interessant kunnskap om det østerrikske samfunnet innen politikk, kultur og historie.
  LES MER
 • Rendez-vous med fransk film i Oslo
  Det vises fransk film på Gimle Kino og Klingenberg kino fra 4. april til 11. mai.
  LES MER
  Mer om fransk film som vises i Norge
  LES MER
 • E-learning-konferanse i Lyon
  Læringsmuligheter gjennom digitale verktøy, men også sosiale, pedagogiske og juridiske implikasjoner av e-learning blir tema den 27. og 28. juni 2013 i den sørfranske byen Lyon. Spesialister på forskningsområdet skal diskutere om, og hvordan, man kan måle effektene som digitale verktøy har på læringen, og hvilke didaktiske endringer som må bli konsekvens av den digitale utviklingen i utdanningssektoren. JEL-konferansen (Les Journées de e-learning) har som mål å reflektere aktuelle utviklinger og identifisere utviklingstendenser. Konferansespråket er fransk.
  PROGRAMME 

AKTUELT OM FREMMEDSPRÅK

 • Comenius og Grundtvig - etterutdanning
  Husk søknadsfrist etterutdanning for lærere og lærerutdannere. En rekke europeiske universiteter tilbyr kurs gjennom ordningene. Deriblant Spania
  Les mer om ordningene: Comenius og Grundtvig
 • Konkurranse i regi av Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck
  Du kan bli én av 10 vinnere som får en interessant «Deutsch als Fremdsprache -pakke», om du noterer de 10 adjektivene, uten videre kommentar, som for deg beskriver best ditt personlige forhold til Tyskland og tyskerne. Du skal sende dem mellom 17. og 20. mai til martin.herold@deutausges.de. Innsendingene blir offentliggjort i anonymisert form på nettverksplatformen for tysklærere
 • Fransk og fransk er vidt forskjellig
  Lingvistiske og didaktiske nettressurser rundt de mange regionale lydvariantene av det franske språket er blant annet tema på denne nettsiden. Under overskriften "Le francais illustré" kan man for eksempel lytte til versjoner av fransk i Frankrikes mange forskjellige regioner, idet man klikker på et interaktivt kart. Om man zoomer seg ut av kartet, blir hele frankofonien tilgjengelig for prøvelytting. Nettressursen er velegnet til å gi skoleelever en idé om den språklige rikdommen som de franskspråklige land tilsammen utgjør.
  LES MER
 • Frankrike: Språklærerne kjemper for sine fag
  I Frankrike, hvor studieplasser blir delt ut etter prestasjonsnivået til søkerne, har Utdanningsministeriet besluttet å unnta andre fremmedspråk fra evalueringen når det søkes til realfags-, landbruks- og veterinærmedisinstudier. Det er bare engelsk som skal telle i disse fag etter 2015. Franske språk- og litteraturlærere på naturvitenskapelige utdanningslinjer i de videregående skolene har tatt til motmæle og skrevet et skarpt brev mot denne svekkelsen av andre fremmedspråk i utdanningssystemet. De håper engasjere foreldre og elever i sin kamp. Det franske tysklærerforbundet har lansert en underskriftskampanje på nett.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • (Inter)aktiv tysk for barn mellom 6 og 12
  „Lingo“- nettsiden og «Lingo»-bladet er et prosjekt som har som mål å bygge ned barrieren for å lære fremmedspråk, støtte barn mellom 6 og 12 år med å lære seg tysk samt å bidra til å bygge opp en interkulturell kompetanse. Tjenesten er kostnadsfri (frem til 31.12.2013) og blir produsert av Goethe Institut og tysk utenrikstjeneste i samarbeid med et tysk forlag. Man får multimedial informasjon, interaktive øvelser og kreative tilbud. Sanger, dikt, gåter, quiz etc. er også med. Barna kan øve seg i lesing, lytting, skriving og snakking og bygge opp et nyttig ordforråd. (Fra 2014 kan man abonnere på tjenesten.)
 • Interaktivt kart over Tyskland
  Et kart over Tyskland med mye informasjon om for eksempel byer og kulturliv, fritid og ferie, sport og spa, nasjonalparker, severdigheter og ikke minst spor av Martin Luther.
  LES MER
 • Cross-medialt Tyskland-info-portal
  Et tysk mediefirma er i samarbeid med den tyske utenrikstjenesten Auswärtiges Amt ansvarlig for webportalen www.deutschland.de. I den forbindelse publiseres også bladet DE Magazin Deutschland. Sidene kan leses på tysk, engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk og arabisk. Portalen formidler oppdatert informasjon om det moderne Tyskland. Stoffet er ordnet etter temaene politikk, livstil, kunnskap, økonomi, kultur og miljø.
 • Besserwisser beim Kaffeeklatsching
  Denne boken av Sven Siedenberg (Heyne Verlag) tar for seg tyske ord som gjerne brukes i utlandet. En god informasjonskilde og underholdende lesing, mest fra nivå III. For mer informasjon, les artikkelen om boken fra det tyske kvinnebladet Brigitte.
  LES MER
 • Østerrike: Film, kunst, kultur
  Leter du etter materiell for å undervise om film, kunst og kultur fra Østerrike? Her finner du gjennomtenkt og kreativt materiell!  Bundesministerium für Bildung, Kunst und Kultur har sin egen avdeling og nettside for å promotere østerriksk språk og kultur. Der finner man også interessant undervisningsmateriell til en lav pris, bl.a. Österreich im Film og Das neue Österreich-Quiz som begge ble presentert under Østerrikedagene i Bergen i april 2013.
  LES MER
 • Vil gi appetitt på fransk språk
  Centre International d'Antibes tilbyr kurs innen fransk språk og didaktikk og gir mange gode undervisningsideer på sine nettsider. Her finner du også magasinet "Le français et vous". Ideer og opplegg for fransklærere blir supplert gjennom elevøvelser på flere nivåer, og man finner  informasjon og læringstilbud rundt aktuelle kulturelle fenomener. Det jobbes med film, mote, musikk og grammatikk- og mye mer. Målsetningen er å skissere gode alternativer til konvensjonell språkundervisning og satse bevisst på elevenes læringslyst  - "les mettre en appétit", som det heter på fransk. Nivåene er angitt etter Det europeiske rammeverket vis (A1-C2).
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt

 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.04.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret