Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Januar 2013

 

Januarbrevet
Tidligere nyhetsbrev


Fremmedspråksenterets tidsskrift Communicare 2/2012 er nå publisert
Nytt nummer av Fremmedspråksenterets tidsskrift for engelsk- og fremmedspråklærere, Communicare 2/2012, er nå publisert. Hovedtema denne gangen er Kommunikasjon. Artiklene tar også opp Kroppsspråk i ulike land og kulturer i tillegg til de faste spaltene som f.eks. Metodikk, Lingvistikk og Forskningsfunn.
OBS! Tidsskriftet vil fra 2013 komme ut en gang i året. Mer informasjon finner du på tidsskriftets nettsider.
LES MER


Konferanse om prosessbarhetsteori 11.-12. april 2013
Tema: Prosessbarhetsteori (PT); en teori som beskriver rekkefølgen i språkutvikling på tvers av språk. Teorien er opprinnelig utvikla for andrespråksfeltet (Manfred Pienemann 1998, Gisela Håkansson 2004), men burde også kunne ha relevans for både fremmedspråk, flerspråklighet – og spesialpedagogikk siden teorien både tar for seg normalspråklig utvikling og språkforstyrrelser.
Målgruppa er både forskere og lærere/praktikere i hele utdanningsløpet som arbeider med språkutvikling, språklæring; morsmål, andrespråk og fremmedspråk.
Tid og sted: Høgskolen i Østfold, Halden, 11.-12. april 2013.
LES MER


Etterutdanningskurs for tysklærarar i Austerrike
Det austerrikske utdanningsdepartementet inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs frå 17.-30. november 2013. Den fyrste veka blir kurset halde i Wien. I veka 2 praktiserer lærarane ved ein skule ein stad i Austerrike. Kurset er gratis, og reise og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom Comeniusprogrammet.
Søknadsfrist hos oss: 1. mars 2013 .
Søknadsskjema finn du HER
Program finn du HER
Ein kan retta eventuelle spørsmål til steinar.nybole@framandspraksenteret.noLedig stilling ved Institut français de Norvège (Oslo)
Institut français de Norvège (Oslo) søker: Ansvarlig for utdanningssamarbeid mellom Norge og Frankrike. Hovedoppgaven i stillingen består i å videreføre og utvikle utdanningsprogrammene for norske elever som tar en del av sin skolegang i Frankrike, studiespesialiserende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.
LES MER

Frankofoni-konkurranse 2013: "DISMOIDIXMOTS semés au loin"
Med oppgaver som tar utgangspunkt i 10 franske ord oppfordrer det franske kultur- og kommunikasjons-departementet hvert år elever som lærer fransk til å delta i en konkurranse hvor de kan forene lek med ord og kreativitet. I Norge gjennomføres konkurransen i regi av ambassadene til de franskspråklige landene og Institut Français. Alle franskklasser i ungdomsskolen og den videregående skolen kan delta!
LES MER

Det er utarbeidet en pedagogisk veileder med tips for arbeidet med elevene. Denne kan lastes ned HER


Forslag til revidert læreplan i engelsk
Benytt anledningen til å uttale deg om revidert læreplan i engelsk!
Departementet har sett behov for å gjøre noen tilpasninger/revisjoner i en del av læreplanene spesielt med hensyn til de grunnleggende ferdighetene. Forslagene til revidering av læreplanen i engelsk er nå sendt ut på høring. Se høringsbrev og forslag til ny læreplan:
LES MER


Vinnere av Språkiaden 2012/2013
Det humanistiske fakultet var vertskap da elever fra Oslo Katedralskole og Hovseter skole gikk av med seieren i Språkiaden, Osloskolens store språkkonkurranse. Et mysterium var temaet.
LES MER


Gratis: “Essentials of the teachers toolbox”
English Teaching Forum 2012, Volume 50, Number 4 kan leses på nett.
“English teaching forum” feiret sitt 50 års-jubileum i fjor. Dette nummeret er dedikert til «Essentials of the Teacher’s toolbox», med bl.a. ordbokarbeid, spill og audio-visuelle hjelpemidler. Det er en blanding av helt nye og eldre artikler som alle sammen gir analyser, praktiske tips og stoff som inspirerer til ettertanke, med eller uten historisk perspektiv.
LES MERBli student i Tyskland? Interessant brosjyre også for tysklærere!
Deutscher Akademischer Austauschdienst har publisert en informativ brosjyre for studenter som har planer om å studere i Tyskland. Her finner man kort informasjon om hvordan studier er organisert i Tyskland, hvordan man kan søke om opptak, og ikke minst hvordan livet som student er i Tyskland. Brosjyren omfatter temaer som bomuligheter, mat og drikke, miljøregler, fritidstilbud, vær og klær og mye mer. Disse temaene kan også være interessant stoff for tyskundervisningen!
LES MER

Du kan også besøke DAAD sine nettsider for mer informasjon

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Felles språklærerdag i Oslo - Interkulturell og muntlig kompetanse i fremmedspråk
  Språklærere i fransk, spansk og tysk i grunnskolen og videregående skole bør holde av datoen 16. mars. Da arrangerer Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum en felles språklærerdag.
  Sted: Hellerud videregående skole i Oslo.
  LES MER
 • Dagsseminar om valg av fremmedspråk for rådgivere
  Fremmedspråksenteret og Institutt for fremmedspråk på UiB arrangerer et dagsseminar om valg av fremmedspråk. Seminaret retter seg mot rådgivere og avdelingsledere for språkfag på skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det finner sted 15. mars 2013 fra 10.00 til 15.30 i HF-bygget, Sydnesplassen 7 i Bergen. Deltakelse er gratis, lunsj er inkludert. Påmelding før 1. mars hos gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no
 • IX Foro de profesores de ELE de la Universidad de Valencia
  8. og 9. mars 2013 avholdes IX Foro de profesores de ELE ved Universitetet i Valencia, Spania. Nyere forskning innen spansk som fremmedspråk (E/LE) vil bli presentert og diskutert. Erfaringsutveksling om praktiske øvelser i spanskundervisningen. 
  LES MER
 • El español global - III Congreso internacional del Español
  Den 26.-28. juni 2013 arrangeres kongressen "El español global" i Salamanca, Spania. Mange interessante temaer som omhandler både spansk språk og fagdidaktikk.
  LES MER
 • Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen
  Fredag 1. februar finner Faglig-pedagogisk dag ved UiB sted. Mange ulike programposter og over 80 forelesninger, blant annet "Fremmedspråkslæreren som forsker i eget klasserom" ved Åsta Haukås og Linda Marie Borlaug og "The English progressive aspect in Norwegian learner language" ved Stephanie Hazel Wold.
  LES MER
 • Fransk - skriftlig eksamen og vurdering
  Utdanningsforbundet inviterer til kurs i temaet: Fransk - skriftlig eksamen og vurdering
  Dato: 13. mars 2013
  Sted: Bergen
  LES MER

AKTUELT OM FREMMEDSPRÅK

 • Ledig stilling ved Det europeiske fremmedspråksenteret
  Ved det europeiske fremmedspråksenteret i Graz (Østerrike) er det ledig stilling som leder for senteret.
  LES MER
 • Crossroads - A Journal of English Studies
  Crossroads. A Journal of English Studies is a new peer-reviewed electronic quarterly for research in English literature, culture and linguistics, published by the Department of English at the University of Białystok.
  LES MER
 • Praksisopphold i Europa for lærerstudenter og nyutdannede lærere  - søknadsfrist: 31.01.2013
  Comenius lærerassistent er et tilbud til studenter og nyutdannete lærere, som kan tenke seg en praksisperiode i utlandet.
  Lærerstudenter eller andre studenter som tar sikte på å bli lærere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring kan søke stipend til praksisopphold som lærerassistent i tre til ti måneder ved en skole eller barnehage i Europa (EU-land).
  LES MER
 • Rammeverket for grunnleggende ferdigheter foreligger nå også på engelsk
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Franske dikt for store og små
  Jacky Billeau er førstelektor i fransk kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Inspirert av sin lille datter har han skrevet dikt på fransk, om små og store mirakler i hverdagen og naturen. "Kanskje kan disse små diktene åpne porten inn til fransk som fremmedspråk?" spør den engasjerte fransklæreren.
  LES MER
 • Ressurser til valgfaget "Internasjonalt samarbeid" på ungdomstrinnet
  Fremmedspråksenteret har begynt å samle og utvikle ulike ressurser som kan benyttes i valgfaget "Internasjonalt samarbeid". Disse ligger på senterets ressursider). Flere vil legges ut i løpet av våren 2013.
 • For spansk: VideoEle
  VideoEle er en nettportal som tilbyr en rekke videoer som kan benyttes i spanskundervisningen. Ulike nivåer.
  LES MER
 • Cazas de tesoro (Webquest på spansk)
  Flere gode forslag til bruk av webquest i spanskundervisningen ved José María Izquierdo.
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 

   
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.01.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret