Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars 2013

 

Marsbrevet
Tidligere nyhetsbrevInvitér en amerikansk lærer til din skole! 
Roverne reiser på kryss og tvers i landet for å gjesteforelese på ungdoms- og videregående skoler og utveksle kunnskap og erfaringer med norske

lærerkolleger. De holder også kurs og workshops for lærere.

Er du interessert i å få besøk av en Roving Scholar til din skole?
- Det er gratis
- Enkelt å organisere
- Kan gjentas flere ganger gjennom året
- Kan tilpasses forskjellige fag i samarbeid med læreren/lærerene
- Kan tilpasses ulike klassetrinn, samt store og små grupper
LES MER


Sommarkurs for lærarar i USA
Er du lærar med interesse for USA? Kunne du tenkje deg å bu og studere i USA nokre veker denne sommaren? Da bør du lese meir HER


Engelskkurs i Oxford
for lærere på 1.-4. trinn

SIOC i samarbeid med Lake School of English i Oxford tilbyr engelskkurs for lærere i engelsk for 1. – 4. årstrinn.
Du finner mer informasjon om kurset og kostnad HER

Østerrikedagene 2013 ved Universitetet i Bergen
18. og 19. april arrangeres Østerrikedagene – et etterutdanningstilbud for tysklærere – ved Universitetet i Bergen. Østerrikedagene er et samarbeid mellom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) i Wien og Universitetet i Bergen (UiB). Programmet er praktisk orientert med workshops om bl.a. en ny Østerrike-quiz, et skriveverksted og forholdet mellom Østerrike og Tyskland.
LES MER

Fattig, men sexy: Berlin er byen for kreative mennesker
- Mange synes byen er grell, at det er brutalt her. Men jeg elsker det brutale, sier den norske musikeren Sandra Kolstad om Berlin i en reportasje publisert av nrk 3 den 28.02.2013. Hun og andre kreative nordmenn lar seg inspirere av den store friheten i byens internasjonale og kreative miljø. Reportasjen viser byen, sett gjennom norske kunstneres øyne, som et attraktivt alternativ i forhold til et alt for trygt og kontrollert hjemland «hvor man får jobb, feriepenger, sikkerhet og god lønn.»
LES MER 


Veiledende kjennetegn på måloppnåelse etter 10. trinn

I forbindelse med justeringen av læreplanene i bl.a. engelsk, har Utdanningsdirektoratet utarbeidet forslag til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for 10. trinn.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Lær mer om bruk av IKT i språkopplæringen med instruktører fra ECML!
  Workshop i Halden 22.-23. april 2013: Developing online teaching skills (DOTS) for the 21st century classroom
  LES MER
 • College Day SCANDINAVIA
  Den Amerikanske Ambassaden i Oslo arrangerer ein USA-dag torsdag 11.april.
  Stad: Oslo Handelsgymnasium. Representantar frå over 20 amerikanske universitet og høgskular står på stand, og alle vidaregåande elevar med interesse for statane, er hjarteleg velkomne.
  LES MEIR
 • Nordiske filmer vises i Lübeck:  Nordische Filmtage  30.10. – 03.11.2013
  Hansebyen Lübeck arrangerer «Nordische Filmtage» for 55. gang i år. Dette er en stor festival som har blitt et viktig forum for den nordiske og tyske filmbransjen.  Inntil 15. august 2013 kan filmer leveres inn. Søknadsskjemaet på tysk og engelsk ligger på nett.
  LES MER

AKTUELT OM FREMMEDSPRÅK

 • Motorsport og engelsk i Våler
  Gjennom NyGiv-prosjektet har motorsportlinja på Solør vgs., avdeling Våler, innledet et samarbeid med racerbil-mekanikeren Nick Bailey fra Manchester. Rektor Erik Berg sier at det har aldri vært snakket så mye engelsk på skolen som  de fjorten dagene Nick Baily var på besøk.
  LES MER
 • Comenius Studiebesøk om differensiering i yrkesopplæringen for multiplikatorer og beslutningstakere
  Dette studiebesøket i Reutlingen i Sør-Tyskland er bare ett av mange spennende tilbud som Det europeiske senter for å fremme yrkesutdanningen (Cedefop) har for lærerutdannere og beslutningstakere. Påmelding for perioden 2013 -14 foretas i to faser:
  Fase 1: Søknadsfrist for studiebesøk fra 02/09/2013 til 28/02/2014: 28/03/2013 (OBS)
  Fase 2: Søknadsfrist for studiebesøk fra 03/03/2014 til 27/06/2014: 15/10/2013
  Katalog (tysk, engelsk, spansk, fransk) LAST NED

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Mobile tyske lyttetekster
  Ønsker du å utnytte tiden bedre når du er underveis? Goethe-Instituttet tilbyr lette lyttetekster som podcast om forskjellige hverdagstemaer. De er underholdende og lærerike og du kan selv velge når og hvor du skal lytte til dem. Tekstene anbefales også for elever som vil trene lytteferdigheter, uttale og ordforråd på egen hånd. Bla igjennom, lytt og last ned HER
 • Spanske lesetekster med tilhørende oppgaver (leseforståelse, grammatikk og ordforråd)
  I serien Lee y disfruta (Editorial SGEL) finnes en rekke lesetekster på spansk for ulike nivåer (nivel básico, nivel elemental, nivel intermedio, nivel avanzado)
 • Spansk aktivitetsbok
  Aktivitetene kan tilpasses ulike grupper, nivåer og temaer (musikk, film, sport m.m.)
  Cuaderno - El primer cuaderno de actividades para adultos
  Se også litt om heftet på You Tube
  LES MER
 • Interessante lydbøker om Spania og Latin-Amerika for ungdommer som lærer spansk som fremmedspråk

  Tittel
  : Los jóvenes españoles
  Denne boken presenterer interesser og væremåter av spanske ungdommer i dag uten å framstille stereotypier.
  En interessant lydbok for elever på nivå A2 / B1.
  Forlag: Difusión
  LES MER

  Tittel: Perdidos en el Camino del Inca
  Dette er en interessant lydbok med en spennende hending som skjer i Latin-Amerika, som unge mellom 11 og 15 år på nivå I vil sikkert ha glede av.
  Forlag: Difusión
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt

 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.01.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret