Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Novemberbrevet
Bli mottakar av nyheitsbrevet vårt!


Du finner oss nå på Facebok som Fremmedspråksenteret.
I tillegg kan du følge vår side Språkvalg.no.


 
Snakk samisk te' mæ!
Sametinget håper at denne kampanjen skal bidra til økt bevissthet om det å bruke samisk i flere sammenhenger, motivere til opplæring i samisk språk, øke bruken av samisk på flere og nye arenaer og at samisk språk brukes i offentlige sammenhenger.
LES MERHøring – endring i læreplan for fremmedspråk

Ingen endring i eksamensordningen i fremmedspråk nivå I i videregående opplæring fra våren 2014. Saken er ikke ferdigbehandlet, og eksamen 2014 vil derfor gjennomføres etter gjeldende ordning, det vil si 5 timer skriftlig eksamen.
LES MER


Lyttetekster til muntlig eksamen
Utdanningsdirektoratet vil ikke lenger produsere lyttetekster i engelsk og fremmedspråk til bruk ved lokalt gitt muntlig eksamen. Et utvalg av lyttetekstene vil bli tilgjengelig på Fremmedspråksenterets nettsider fra 1.februar 2014.


Godalen vgs vant Den europeiske språkprisen

Skolen vant prisen for å ha utviklet språkopplæring til fremmedarbeidere i den europeiske kystturismen.
LES MERTrysil videregående skole vinner av språkdagkonkurransen 2013
Årets premie i forbindelse med markeringen av Den europeiske språkdagen går til Trysil videregående skole.
Skolen leverte et bidrag hvor alle var involvert. De hadde satt seg tydelige mål som var realistiske og oppnåelige innenfor skolens forutsetninger.
LES MER

Bodin vgs. (Bodø) som var vinner av prisen i 2010 og 2011 fikk i år tildelt en ærespris på 1000,-. Denne prisen ble innstiftet av årets Fremmedspråkambassadør, Hege Moe Eriksen. Vi takker ambassadøren og gratulerer Trysil vgs. og Bodin vgs.Utlysning av nettverksmidler

Fremmedspråksenteret lyser ut midler til lokale/regionale nettverk for fransk-, spansk- og tysklærere og nasjonale nettverk for lærere i øvrige fremmedspråk.
LES MER

Utlysning av midler til oppstart av portugisisk og tegnspråk
Fremmedspråksenteret utlyser med dette midler til oppstart av portugisisk og tegnspråk som fremmedspråk på ungdoms- eller videregående skoler.
LES MERSISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENT 


 • Den første spanske filmfestival presenteres av Den spanske ambassade og Spanias turistkontor. Gratis billetter!!
  2./14. og 15. desember har du anledning til å se spanske filmer i Filmens hus. Billettene kan bestilles hos oslo@tourspain.es.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGA

 • Pour le Français - Actions en faveur de la langue française dans le monde non-francophone
  Nettsiden er skrevet på fransk og henvender seg først og fremst til fransklærerforeninger og fransklærere i alle ikke-franskspråklige land. Tanken er at den rikholdige informasjonen fransklærere her får tilgang til, skal bringes videre til elever og studenter, foreldre, rådgivere og lokale skoleadministrasjoner. Fransklærere verden over bør utnytte denne siden for alt den er verdt, for maken til grundig og informativ argumentasjon for valg av fransk skal man lete lenge etter!
  LES MER
 • Parlons français, c’est facile!
  er en helt ny nettside som har som mål å promotere fransk språk og kultur. Nettsiden er gratis og legger til rette for at alle, hvor man enn måtte befinne seg i verden, skal kunne lære seg det franske språket på en morsom og kreativ måte. Aktivitetene er basert på autentisk stoff og web-dokumentarer som er produsert av den franskspråklige tv-kanalen TV5.
  LES MER
 • Ordbok med illustrasjoner og lydbilde
  LES MER
 • En gøy måte å lære sterke verb på i engelskundervisningen
  LES MER
 • Games and fun for kids from the UK museums, galleries, etc.
  LES MER
 • Languageguide.org
  A collaborative project to develop interactive, sound-integrated language learning resources.
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.11.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret