Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Aprilbrevet
Bli mottakar av nyheitsbrevet vårt!

 Du finn oss òg på Facebook som https://www.facebook.com/Fremmedspraksenteret
Dessutan kan du følgje sida vår https://twitter.com/Sprakvalgno

INTERNASJONALISERING I BARNEHAGEN

Europeisk matteleik

Gråtass barnehage lærer om vatn og geometri i friluft, og utvekslar så erfaringar med barnehagar i mellom anna Sverige, Spania, Tyrkia og Estland.
LES MEIR

Alle kan ta barnehagepraksis utanlands
Tek du barnehagelærarutdanninga ved ein norsk høgskule? Då kan det vere mogleg for deg å ta delar av praksisen din utanlands.
LES MEIR


Kunne du tenkje deg å ta delar av bachelorgraden i New York eller Brasil?
I samarbeid med Scandinavian College of New York tilbyr Høgskulen i Buskerud og Vestfold studentar å studere business eller jus og leiing i New York eller Brasil.
LES MEIR

Sommarskule - eit alternativ for fleire kommunar?
Til liks med Oslo kommune arrangerer Lillehammer kommune sommarskule for elevar på mellomtrinnet og på 8. trinn. Framandspråk er eit av kurstilboda som elevane får. Kanskje til ettertanke for andre kommunar?
LES MEIRReis til Tyskland med Tysk-Norsk ungdomsforum
Frå 19. til 22. september 2014 møtast 100 ungdommar frå Tyskland og Noreg.
Tema: "Generasjon - Framtida er no!"
LES MEIR


Vil du gjera ein skilnad for andre? Reis utanlands som volontør!
Som volontør får du ikkje lønn, men lommepengar. Bustad, mat, reise og forsikring får du dekt.
Søknadsfrist 30. april 2014
LES MEIR

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

NYHEITER

 • Kanonsatsing på antikke verk
  Dei neste to tiåra blir antikk litteratur gjort tilgjengeleg på norsk
  LES MEIR

ARRANGEMENT 

 • Å prate tysk med kvarandre – eit seminar med samtalen i fokus 10. mai 2014
  Stad
  : Uppsala universitet, Uppsala. Å føre ein samtale på målspråket er kanskje den ferdigheita mange elevar ser på som den viktigaste i språkopplæringa. Men det er òg det som ofte er mest vanskeleg å få til. Korleis skapar vi aktivitetar for samtale i undervisninga? Kva reiskap kan vi gi elevane for at samtalen skal bli så autentisk som mogleg?
  Seminaravgift: 900 SEK + moms (i avgifta er program, dokumentasjon, lunsj og kaffe inkludert). Reise kjem i tillegg.
  Påmelding seinast 2.mai
  Arrangør: Fortbildningsavdelingen, Sverige.
  LES MEIR
 • Har du lyst på ein litt annleis sommar? Kanskje dette kan vere noko for deg?
  “We have more summer positions available in Europe, lasting from 2-8 weeks. These placements are well paid and include accommodation. Locations include; Monaco, St. Tropez, Sardinia, Florence and Sotogrande.
  Please get in touch through our website, by sending a simple CV and overview of your teaching experience, for more details www.thetutorgroup.co.uk (Facebook Pages: The Tutor Group, Moscow/Monaco/Dubai/Switzerland/London/Almaty/Beijing)”
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • Tía Tula - På denne sida finn du prøver for å kartleggje spansk på alle nivå
  LES MEIR
 • American English
  Ein nettstad kor ein kan finne ressursar for lærarar og elevar som skal lære seg engelsk
  LES MEIR
 • NPR
  National Public Radio er ei amerikansk mediebedrift som vert drive ved hjelp av offentlege og private donasjonar.  Her kan ein, mellom anna, finne gode radioinnslag som ein kan bruke til å arbeide med lytteferdigheita.
  LES MEIR
 • Språklek
  Språklek er eit nytt og spanande spel som trener språkferdigheita både munnleg, skriftleg og grammatisk. 2-5 personar spelar med kvarandre og lærer seg samtidig verbformene på ein morosam måte. Spelet trener den munnlege ferdigheita, kreativitet og uregelrette verb. Ein kan bruke det på alle kunnskapsnivå og med ulike spel for å få kunnskapen til å sitte. Spelet er fint som introduksjon, eit avbrekk i ein lang leksjon eller som repetisjon. Eska inneheld kortlek og rettleiing til spel for ulike ferdigheitsnivå med reglar. Spelet finst på engelsk, fransk, spansk og tysk.
  LES MEIR

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.04.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret