Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Desemberbrevet

Vil du bli abonnent?

EDL_Logo_250.jpg
Språkdagkonkurransen 2014

Vinnar av årets språkdagkonkurranse "Grunnloven har bursdag!" er Porsgrunn vidaregåande skule.
LES MEIR

Ønskjer du å få tilsendt ein gratis Språkperm?
Vi har nokre Språkpermar til overs. Ta kontakt om du er interessert!
info@fremmedspraksenteret.no

Velkommen til Framandspråksenteret sitt bestillingstorg!
Nettbutikk_hovedside_collage_3_100.jpgHer kan du bestille alle hefte og publikasjonar som er tilgjengelege i papirform. Det aller meste sender vi utan ekstra kostnad.
BestillingstorgNasjonale prøver - resultat
Resultat frå nasjonale prøver i ungdomsskulen er no publisert. Korleis gjekk det med engelsken, tru?
LES MEIR

Utstilling om Herta Müller ved HiØ
Velkommen til utstilling om forfattaren og Nobelprisvinnaren Herta Müller i biblioteket ved Høgskulen i Østfold
Frå 10. januar til medio februar 2015 viser biblioteket på HiØ (studiestad Halden) ei utstilling om Herta Müller. Utstillinga, "Der kalte Schmuck des Lebens", fylgjer i fotspora til den tyskrumenske forfatteren, fra barndommen hennar i Nitzkydorf i Banat til utdelinga av Nobelprisen i litteratur i 2009. Utstillinga er open for alle interesserte. Tysklærarar og tyskelevar er spesielt velkomne!

Vil du ta et opphald i Austerrike hausten 2015?
Undervisningsministeriet i Wien inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs 15.-28. november 2015. Den fyrste veka blir kurset halde i Wien. I den andre veka praktiserer lærarane ved ein skule ein stad i Austerrike. Kurset er gratis, og reise og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom ERASMUS+.

Vil du ta imot ein lærar frå Austerrike ved din skule?
Undervisningsministeriet i Wien søkjer for skuleåret 2015/16 to partnerskular i Noreg for to austerrikske lærarar. Dei vil i to uker bidra med spennande opplegg innan tysk språk og austerriksk kultur.
Tilbodet gjeld både ungdomsskular og vidaregåande skular. Det er ynskjeleg at skulane hjelp til med å finne eit godt og rimeleg hotellrom, og det er ikkje krav om at lærararne skal bu heime hos dei norske kollegane sine. Alle utgifter til utvekslingslærarane dekkjast gjennom ERASMUS+. Les meir HER
Søknadsskjema finn du her


NYHEITER
 • Engelsk som tredjespråk
  Korleis førebur grunnskulelærarutdanninga studentane og lærarane på å undervise i engelsk som tredjespråk?
  LES MEIR
 • Mind Your Language International vann prestisjefyld pris
  LES MEIR
 • Nettbasert språkundervisning gjev elevane fleire moglegheiter
  LES MEIR
ARRANGEMENT
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • American English at State
  Dette er eit digital ressurssenter der ein kan finne mykje fint om amerikansk engelsk språk og litteratur. På denne nettstaden finn ein mykje materiell og ulike ressursar både for lærarar og elevar. Her kan ein få ny inspirasjon til å arbeide med det engelske språket og i tillegg lære meir om USA. Finst òg på Facebook og Youtube.
  LES MEIR
 • Leiter du etter barne- og ungdomsbøker på tysk?
  Ta ein titt på bokportalen ved Goethe-Institut
  LES MEIR
 • Prosjekt "Have Fun with Russian"
  Dette er ein uvanleg måte å lære eit av dei mest utfordrande språka i verda, og du kan gjere det med eit smil. Dette prosjektet vart utvikla spesielt for personar med ulike språknivå: frå nybegynnarar til viderekomne.
  LES MEIR
 • Speaking to convince - using the speaches of Malala Yousafzai and Emma Watson
  Tipset Speaking to Convince er fint å bruke som utgangspunkt for å skrive argumenterande tekstar. Passar best i vidaregåande skule, men det er ingenting i vegen for å gje 10.klassingar nokre ekstra utfordringar òg!
  LES MEIR
 • Español Tres Textos
  Cappelen Damm publiserer eit teksthefte med eit utval tekstar frå nettboka «Español Tres Textos». Heftet inneheld eit avgrensa utval og har ikkje nye tekstar, ikkje illustrasjonar eller oppgåver, men gloser.
  LES MEIR
 • LEARNENGLISH KIDS: PLAYTIME APP!
  LES MEIR
 • Idéar til engelsk på ungdomstrinnet
  Få med deg Aschehougs unike undervisningstilbod i engelsk for ungdomstrinnet. Her kan du og kollegaane dine krydre engelskundervisninga med nye idéar kvar månad. Forslag til aktivitetar er klare til å bruke i undervisninga og krev minimalt med førebuing. Tilbodet er gratis.
  LES MEIR
 • Gallery Languages's Blog
  Sharing teaching and English language ideas and resources with EFL/ESL teachers.
  LES MEIR
 • CNN Student News
  Daglege sendingar (10 minutter) med nyheiter som kan passe for ungdoms- og vidaregåande skule.
  LES MEIR

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.12.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret