Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Januarbrevet
Bli mottakar av nyheitsbrevet vårt!

 Du finn oss òg på Twitter som https://twitter.com/fremmedsprak
Dessutan kan du følgje sida vår https://twitter.com/Sprakvalgno


Nye reglar for munnleg eksamen
Utdanningsdirektoratet har publisert rundskrivet om dei nye reglane for munnleg eksamen.
LES MEIR

LYTTEMATERIELL
Utdanningsdirektoratet har besluttet at det fra sentralt hold ikke lenger skal produseres lyttemateriell til bruk ved lokalgitt muntlig eksamen i engelsk og fremmedspråk. Tidligere produsert materiell er overført til Fremmedspråksenteret. Et utvalg av lydfiler fra perioden 2009-2013 ligger tilgjengelig på senterets hjemmesider fra 1. februar. Med lydfilene følger også et ressursark. Lyttemateriell produsert før 2009 vil bli publisert senere.
LES MERFremmedspråksenteret satser i 2014 på ungdomstrinnet
I år satser vi litt ekstra på ungdomstrinnet, og vi har som ledd i dette nå tildelt nettverksmidler til skoler i syv regioner:
Glåmdalsregionen, Herøy m.m., Indre Midt-Troms, Midt-Telemark, Porsgrunn, Fjell/Sotra og Vestby.

Fremmedspråksdidaktikk - Ny bok
Boka handler om undervisning i fremmedspråk, inkludert engelsk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og viser hvordan man kan arbeide målrettet og systematisk med opplæring i ulike fremmedspråk.
LES MER

Nytt nummer av Communicare ute!
Hovedtema for dette nummeret: FYR-fellesfag, yrkesretting og relevans. I tillegg ser vi også nærmere på bl.a. arbeid med engelsk og fremmedspråk i barnehagen, valgfaget Internasjonal engelsk, språkvalg og metodikk.
LES MERTrollstipend - for fransklærere og franskgrupper/klasser
Du kan nå søke om individuelle stipend og stipend for grupper/klasser. Midlene kan bl.a. brukes til kurs og studieopphold i Frankrike.
Søknadsfrist: 1. april (og 15. oktober)
Gå inn på FIVAIs nettsider for mer informasjon.
LES MER

Se også informasjonsvideoer om videregående skole i Frankrike.
SE VIDEO (lang)
SE VIDEO (kort - elevversjon)


Etterutdanningskurs for tysklærarar i Austerrike
Det austerrikske utdanningsdepartementet (BMUKK) inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs november 2014. Den fyrste veka blir kurset halde i Wien. Den andre veka praktiserer lærarane ved ein skule ein stad i Austerrike. Kurset er gratis, og reise og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom Erasmus+ programmet.
Søknadsfrist hos oss: 16. februar 2014 .
Søknadsskjema finn du HER
Program finn du HER
Ein kan retta eventuelle spørsmål til steinar.nybole@framandspraksenteret.noLingua Planet for fremmedspråk åpnes for utprøving 15. januar
Fra 15. januar til 15. februar 2014 vil lærerressursen til vårt språkunivers Lingua Planet være fritt tilgjengelig.
Gå inn på lokus.no, logg på med din FEIDE-bruker, og ta i bruk læremiddelet under fanen Min side.
Ønsker skolen din besøk og demonstrasjon av Lingua Planet, ta kontakt med Kari.Ryan@aschehoug.no.
Du kan også følge Lingua Planet på Facebook.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • Konferanse ved ECML i Graz
  26. - 28. mars 2014 arrangerer ECML en konferanse  om hvordan man best sprer resultatene fra ECML-prosjekter. Arbeidsseminariet retter seg til alle som arbeider med implementering av nye metoder og arbeidsmåter i hele utdanningsløpet. Den som blir nominert må være forberedt på å gjøre seg tanker om videre implementeringsstrategier for produktene til ECML.
  Søknadsfrist: 10. Februar 2014.
  Søknadsskjema finner du HER og mer om konferansen er HER.
 • Sommerkurs for tysklærere 14.-26.7.2014
  Det tysk-norske studiesenteret i Kiel arrangerer sommerkurs for tysklærere 14.-26.7.2014. Deltagerne kan søke støtte til opphold og reise gjennom ERASMUS+ programmet.
  Påmeldingsfrist: 10.2.2014
  LES MER
 • Fortsatt ledige plasser på franskkurs 24.6.-7.7.2014
  Det er fortsatt mulig å melde seg på kurs på Les Brunets for fransklærere. Det kan søkes om Trollstipend til kurset.
  Frist for å melde seg på kurset er 15. mars og frist for å søke Trollstipend 1. april.
  LES MER
 • Tegneserieuke ved Institut français i Stavanger 30.1.-6.2.
  LES MER
 • Lær mer om de samiske språkene
  Seminar ved Nasjonalbiblioteket 13. februar kl. 13.00-15.00
  LES MER
 • Østerrikedagene 8. og 9. mai 2014
  Sett av datoene torsdag 8. og fredag 9. mai 2014!
  Østerrikedagene vil da bli arrangert ved Høgskolen i Østfold.
  Mer informasjon om arrangementet kommer senere.

NYHETER OM FREMMEDSPRÅK

 • Høgskolen i Østfold vurderer å tilby kinesisk
  LES MER
 • Frederik II vgs. i Fredrikstad starter japanskopplæring
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGA

 • Materiell til nedlasting for tysk
  Det tyske forlaget Hueber har mye materiell til fri nedlasting! Klikk på fanene Methodik/Didaktik - Landeskunde - Spiele - Rätsel & Übungen - Lesetexte - Einsendungen for å se hva de har å tilby.
  LES MER
 • Ulikheter mellom britisk og amerikansk grammatikk
  LES MER
 • Chinasmack - kinesiske nyheter på engelsk
  En nettside med små og store nyheter fra Kina, der innleggene som regel følges av et debattråd. Ordet "Smack" brukes her i betydningen sladder. Nettsiden er allikevel nyttig ettersom den gir et bilde av hva slags nyheter som diskuteres i Kina, og hva slags meninger og holdninger som ofte komme til uttrykk blant nettbrukere – netizens.
  Chinasmack har en nyttig funksjon som kan brukes i språkundervisning: ved å holde musemarkøren over den engelske teksten får man opp et lite vindu med orginalteksten til avsnittet på kinesisk. Dette er nyttig får å vise elevene forskjellige tekster i autentiske sjangre, der elevene kan se på teksten for å sammenlikne engelsk og kinesisk, og ved å orientere seg i en kinesisk tekst ut i fra tegn man kjenner igjen fra før.
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.01.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret