Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2014

 

Septemberbrevet

Vil du bli abonnent?

Samarbeidsmøte for reiselivslærarar 24. november
Underviser du i valgfaget Reiseliv i ungdomsskolen, faget Reiseliv og språk i studieførebuande eller programområdet Reiseliv i Service og Samferdsel?

Da inviterer vi deg til samarbeidsmøte på Gardermoen måndag 24. november. Målet for møtet er å dele erfaringar og å utvikle nye idear. Deltaking er gratis, påmelding innen 14. november hos renate.evjenth@framandspraksenteret.no.
Førebels program

You Tube styrkar motivasjonen
Nyttar du You Tube i undervisninga? Det gir deg motiverte elevar ifølgje ein artikkel frå forskning.no.
LES MEIR
Her er eit par døme på ressursar:

 • Ein litt annleis måte å gjere elevane kjende med «proper English» på ved Weird Al Yankoviz.
  LES MEIR (YouTube video)
 • Weird Al Yankoviz gjev grunnlag for å diskutere USA og stereotypiar kring sport
  Det kan vere greitt å nytte songteksten i arbeidet.
  LES MEIR (YouTube video)

Arbeid og leilighet et år i Berlin?
Aksjon Soningstegn Fredstjeneste (ASF) søkjer frivillige for 2015. Arbeid med eldre menneske eller opplæring og formidling innan historie og samfunnsfag, til dømes ved minnestaden Sachsenhausen, er to mulige arbeidsområder. Bli kjend med rundt 20 frivillige frå andre land/Tyskland, bu i Berlin, få bustad og lommepengar dekt, og ikkje minst, utvid horisonten din med en spennande jobb som frivillig! Eit nytt språk får du med på kjøpet!
LES MEIR

Fulbright_Logo_250.jpg
Har du hugsa å booke ein Fulbright Roving Scholar? Dette er eit gratis tilbod til alle ungdomsskular og vidaregåande skular i heile landet. Roverane tilbyr arbeidsseminar med mange ulike tema. Les meir om tilbodet og finn kontaktinformasjon her: www.fulbright.no/rovers

Søkjer du ungdomslitteratur på tysk?
På bloggen "Tyskbokhylle" finn du mange tips!
LES MEIR

logo_bmwfw_250.gifAusterrikske stipend for utanlandske studentar, graduerte og forskarar i studieåret 2015/16
Det austerrikske departementet for vitskap og forsking lyser igjen ut stipend for utanlandske studentar, graduerte og forskarar i 2015/16. På nettsida www.grants.at finst det ei fullstendig oversikt over stipenda ein kan søke på, samt ei oversikt over studieretninga og universitet. Ein må søke stipenda elektronisk på nettstaden www.scholarships.at.

Ledig praksisplass ved Noregs ambassade i Berlin
Er eit praksisopphald ved Norwegische Botschaft in Berlin noko for deg?
Søknadsfrist: 18. oktober 2015
LES MEIR

NYHEITER
 • Kva språk er best å kunna når du skal lære matematikk?
  LES MEIR
 • Korleis kan kunst og handverk hjelpe elevane dine til å bli betre i engelsk?
  LES MEIR
ARRANGEMENT
 • Kom og oppdag fransk og tysk på ein ny måte!
  UiO : Det humanistiske fakultet arrangerer i haust fleire temakveldar der ein tek opp mellom anna fransk og tysk språk og kultur.

  LES MEIR
 • Utdanningsforbundet arrangerer kurs i Vurdering og eksamen i framandspråk. Munnleg spansk, fransk og tysk
  LES MEIR
 • Felles språklærardag. Hald av laurdag 21. mars 2015!
  Fransklærarforeninga, Tyskforum og Spansklærarforeninga samarbeider om arrangementet "Vi lærer språk med song og film".
  LES MEIR
 • Kurs for italiensklærarar L2/LS på Det italienske kulturinstitutt i Oslo,
  17. – 19. oktober 2014

  Kurset er reservert for italiensklærarar  som underviser i offentleg og privat skole i Noreg og er meint å gi tips til nye undervisningsmetodar og innspel som kan nyttast i det daglege arbeidet. Det vil bli lagt særleg vekt på teknikkar og metodar i grammatikkundervisninga og praktiske øvingar.
  LES MEIR
 • XXII Encuentro Práctico de Profesores ELE, Barcelona 2014
  International House Barcelona og Difusión arrangerer nok ein gong det viktigaste og mest besøkte seminaret for spansklærarar i Europa dette året.
  Gjennom to dagar vil du kunne delta på interessante konferansar og i praktiske arbeidsseminar. Sist, men ikke minst, vil du òg ha høve til å utveksle erfaringar med andre spansklærarar.
  Når: 19. og 20. desember
  Stad: Barcelona
  LES MEIR
 • Brunetkurs - franskkurs 2015
  Det blir heldt franskkurs i landsbyen Les Brunets nær Royan i Charente-Maritime
  LES MEIR
 • Fortbildungskurs für DeutschlehrerInnen in Trier (31.01.-06.02.2015)
  LES MEIR
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • WAS or WERE - kva skal du velje når?
  LES MEIR
 • Vil du eller elevane dine teste tyskkunnskapane dykkar?
  Besøk sida til Goethe-Institut!
  LES MEIR
 • Teddy interaktive bøker
  Du kan no lese dei interaktive bøkene Teddy iBooks på iPaden din
  LES MEIR


Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.10.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret