Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Desemberbrevet

Vil du bli abonnent?

Fulbright_Logo_250.jpg
Sommerskole i USA - noe for deg?

Er du student mellom 18 og 25 år og du er interessert i amerikansk kultur og samfunnsliv, og vil fordype din kunnskap om USA?
Er du lærer/lektor på videregående skole? Jobber du med utdanning i Norge eller skriver lærebøker? Da kan du søke om å få komme på sommerkurs til USA med U.S.- Norway Fulbright Foundation!


Sprakmysterier_spansk_100.jpg
Ñ OG ANDRE SPANSKE LYD- OG ORDMYSTERIER
Den fyrste av tre små bøker i serien "Spanske språkmysterier". Serien tar for seg utfordringar som alle møter på som vil lære seg spansk. Særlig sentrale trekk der spansk er veldig ulik fra norsk.


Olympic_snowflakes_250.jpg
Bring Ungdoms-OL inn i klasserommet
Ungdoms-OL Lillehammer 2016 er en fin anledning til å bringe et aktuelt og elevvennlig emne inn i fremmedspråkopplæringen (jf. Læreplan i fremmedspråk). Fremmedspråksenteret lanserer en «OL-pakke» der vanlige undervisningstemaer vinkles mot OL-relevant språkarbeid i klasserommet. Skap interesse og engasjement med den innledende PowerPoint-presentasjonen, tilrettelagt for språkene fransk, spansk, tysk og norsk!

Spraakraadet_250.jpg
Fleirspråklegheit vert neglisjert i skulen
Språkleg mangfald er ein ressurs i utviklinga av språkkompetansen til barn og unge. Undersøking frå Språkrådet viser at denne ressursen ikkje vert utnytta av alle lærarar.
NYHEITER
 • Etterutdanningskurs for tysklærarar i Austerrike
  Det austerrikske utdanningsdepartementet (BM) inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs november 2016. Den fyrste veka blir kurset halde i Wien. Den andre veka praktiserer lærarane ved ein skule ein stad i Austerrike. Kurset er gratis, og reise og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom Erasmus+ programmet.
  Søknadsfrist hjå oss: 4. januar 2016 
  Søknadsskjema
  Program
  Ein kan retta eventuelle spørsmål til steinar.nybole@framandspraksenteret.no
 • Nytt studietilbod i tysk og fransk ved NTNU
  Kursa har oppstart i februar 2016.
 • IKT-senteret har utvikla ei rettleiing om bruk av IKT i klasserommet
  Rettleiinga gir døme på pedagogiske metodar, råd og tips om klasseleiing i teknologirike omgivnader
ARRANGEMENT
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • BonjourFLE
  Oversiktleg nettside med mange interessante ressursar til franskundervisninga.
 • Je parle quebecois
  Morosom video om opprinnelsen til den kanadiske uttala.
 • Falske vener på spansK
  Falske vener er ord og uttrykk som likner på kvarandre på to språk men berre når det gjeld ordlyd og ikkje meining. Det løner seg å ta ein kikk på denne lista for å unngå ubehagelege språksituasjonar.
 • Alors demande
  Sveriges Utbildningsradio har ein serie korte filmar kor du får svar på spørsmål om franskspråklege delar av verda. Tyske og svenske elevar stiller spørsmål om alt frå mat, mote, sport och relasjonar till reglar och normer.

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.12.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret