Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Februarbrevet

Vil du bli abonnent?

ECML_250.jpg
Framandspråksenteret søkjer deltakarar frå Noreg til fleire arbeidsseminar i Graz, Austerrike. Tema er mellom anna Language for work og CLIL and literacy. Deltakarane kjem frå heile Europa, og arbeidsseminara vil vere ein god arena kor ein kan utveksle tankar og idéar på fleire område.
LES MEIR
Vil du vite meir om ECML?
Sjå Introdukjsonsfilmen deira.

do_you_want_to_be_my_friend_ed.jpg
Do you want to be my friend?
Av Eric Carle
Boka dreier seg om ei lita mus som leiter etter ein venn. Frå side til side vandrar musa frå dyr til dyr og stiller det same spørsmålet kvar gong. Dette gjer at barnet etter kvart kan «lese» boka sjølv. Ein annan morsom detalj er at det berre er halen til dyret  ein ser først, slik at barna kan gjette kven musa møter. Ei sjarmerande bok med fargerike illustrasjonar som gir eit godt utgangspunkt for å introdusere både dyrenavn og fargar på engelsk.
LES MEIR

Hiof_logo_sort_2015_250.jpg
Spansk påbyggingsstudium ved Høgskulen i Østfold
Studiet har oppstart i august 2015. Studiet er nettbasert og består av to emne: Spansk språk i kontekst (15 studiepoeng) og Fordjuping i spanskspråkleg samtidslitteratur og kultur (15 studiepoeng).
LES MEIR

fs_logo_venstre_250.jpg
Fleire elevar vel framandspråk

Senteret har ved årsskiftet avslutta arbeidet med Tiltaksplan for programfag innan framandspråk (2009-2014). I prosjektperioden har antall elevar som vel framandspråk som programfag i vidaregåande opplæring hatt ei merkbar auke. Mange elevar har òg fått høve til å velje fleire, nye framandspråk. Meir om arbeidet med tiltaksplanen kan du lese i sluttrapporten.
LES MEIR

SIU_Logo_RGB_250.jpg
Er du fransklærar? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphald i Frankrike. Du kan òg reise med klassen din slik at elevane kan få høve til å bli betre kjent med fransk språk og kultur.
LES MEIR

Årskurs i fransk for lærarar og lærarstudentar (60 studiepoeng) med søknadsfrist 15. april.
LES MEIR

Høgskulelektor i Frankrike - SIU har ledig eit engasjement som lektor ved årskurs i fransk ved Fransk-norsk senter i Caen, Frankrike (OFNEC). Søknadsfrist er 15. mars 2015.
LES MEIR

Seksjonsleiar i Rouen - SiU formidlar kunngjering av stillinga som seksjonsleiar ved den norske seksjonen på Lycée Pierre Corneille i Rouen frå 1. september 2015.Søknadsfrist 15. mars 2015.
LES MEIR

NYHEITER
 • Støtte til utdanningssamarbeid med Russland!
  Norske universitet og høgskular kan søkje om støtte til samarbeid med institusjonar i Russland. Søknadsfrist er 31. mars 2015.
  LES MEIR
 • Study of the U.S. Institute for European Student Leaders
  The U.S.-Norway Fulbright Foundation søker studentar i alderen 18-25 år til kurs i USA sommaren 2015. Tema for kursa er sosialt entreprenørskap og miljøforvaltning. Søknadsfrist er 2.mars.
  LES MEIR
ARRANGEMENT
 • Tilpassa opplæring i grunnskulen - men korleis gjer vi det?
  LES MEIR
 • Konferanse med the international classroom som tema
  Norwegian Forum for English for Academic Purposes arrangerer den årlege konferansen sin ved Høgskulen i Oslo og Akershus 11. og 12.juni 2015. Tema for konferansen er the international classroom. Frist for innlevering av abstrakt er 27. februar. Ordinær påmeldingsfrist er 5.juni.
  LES MEIR
 • Gratis onlinekurs om dysleksi og framandspråk
  Kurset gir eit oppdatert overblikk over eksisterande teori og korleis det å ha dysleksi påverkar det å skulle lære andre språk. Kurset startar 20.april.
  LES MEIR
 • Aschehoug arrangerer engelskkurs våren 2015
  Tema for kursa er mellom anna Tidleg innsats og Ta sats
  LES MEIR
 • An Interdisciplinary Conference on Travel and Intercultural Communication
  LES MEIR
 • 19. mars er det COLLEGE DAY i Oslo - gratis deltaking!
  LES MEIR

 

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Korleis nytta kortfilmar og reklamesnuttar i tyskundervisninga?
  LES MEIR
 • Bukkene Bruse på 24 språk
  Teknologien gir barn høve til å høyre eventyr på morsmålet sitt.
  LES MEIR
 • Nytt engelskverk frå Gyldendal
  Til våren kjem Gyldendals nye engelskverk, Enter. I samband med dette inviterer forlaget til gratis engelskkurs.
  LES MEIR

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret