Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Mai/Junibrevet

Vil du bli abonnent?
fs_logo_venstre_250.jpg
Eigne engelske lyttetekstar for yrkesfaga

Framandspråksenteret har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å lage eigne engelske lyttetekstar for dei yrkesfaglege programma i vidaregåande skule. No er dei fyrste 19 publiserte, og du finn dei her. Vi har òg laga ressursark til alle lyttetekstane.

Skriv_bedre_tysk_100.jpg"Skriv bedre tysk!"
Ny bok med skrivehjelp og minigrammatikk frå Fagbokforlaget.
LES MEIRSnakk_perfekt_engelsk_100.jpg"Snakk perfekt engelsk"
Ei bok frå Pax Forlag for deg som vil oppgradere daglegtalen din på engelsk.
LES MEIR

barnehage_no_250.jpg
Teiknspråk som ressurs - ikkje som spesialtiltak

I Bø Barnehage er ikkje høyrselshemma Elida funksjonshemma med behov for spesialpedagogisk hjelp. Hun er fleirspråkleg.
LES MEIR

Sjå òg våre ressursar for teiknspråk.

SIU_Logo_RGB_250.jpg
Vil du vite meir om internasjonalt arbeid i grunnopplæringa?

Kom på konferanse arrangert av SiU!
LES MEIR

Nordisk-russisk samarbeid
SiU inviterer høgre utdanningsinstitusjonar i Norden til å søke støtte til prosjektsamarbeid med tilsvarande russiske institusjonar.
LES MEIR

NYHEITER
 • Noreg deltek på Yrkes-VM i Brasil!
  LES MEIR
ARRANGEMENT
 • "Språk så in i Norden"
  Felles nordisk språkkonferanse i Stockholm 18.-19. april 2016
  LES MEIR
 • Tyskkurs ved Goethe-Institut
  Årets superintensivkurs i tysk på to veker og på alle nivå finn stad frå 22. juni til 3. juli 2015. Veiledning og påmelding samt høve for ein gratis nivåtest finn stad i vår språkavdeling 9. og 10. juni, frå kl. 14.00 til 17.00.
  LES MEIR
 • Franskkurs ved Institut Français
  LES MEIR
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Berlin vart hardt ramma under 2. verdskrig - sjå då/no-bilete frå kjende bygnadar og stader i Berlin
  LES MEIR
 • BookBox - Karaokelesing
  BookBox har gjort fleire av deira animerte bøker tilgjengelege på YouTube (bøkene er mest høvelege for dei yngre elevane). Med desse animerte bøkene ligg det til rette for spanande "karaoke"-lesing i mellom anna engelsk-, fransk-, spansk- og tyskopplæringa.
  LES MEIR
 • Fun English: Language learning games for kids ages 3-10 to learn to read, speak & spell
  Ein fin "app" kor barna får leike seg med det engelske språket.
  Sjå òg våre sider for barnehagen https://fremmedspraksenteret.no/barnehage
  LES MEIR
 • Musikk i engelskundervisninga
  Flott ressurs hos British Council om bruk av musikk i engelskundervisninga: songtekstar, videoar, oppgåver til før- og etteraktiviteter, m.m.
  LES MEIR
 • Ta med elevane på ei reise!
  Med TV5MONDE og deira Destination ‪‎Francophonie‬ kan du ta med elevane til ulike plassar over heile verda! Nytt reisemål kvar veke.
  LES MEIR

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 05.06.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret