Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Oktoberbrevet

Vil du bli abonnent?

EDL_Logo_250.jpg
Korleis Språkdagen 2015 vart markert?
Les om korleis ‪Språkdagen‬ vart markert i Tromsø, mellom anna på Kongsbakken videregående skole.

IF_oslo_trimmed_250.jpg
Sertifiser franskkunnskapane dine
Sertifiseringer i fransk som framandspråk (FLE) bekrefter kunnskapene dine i fransk. Dei vert utstedt av det franske undervisningsdepartementet og er internasjonalt anerkjent .

utdanningsforbundet_logo_sidestilt_250.gif
Vurdering av skriving

I Utdanningsforbundet sitt tidsskrift "Bedre skole" kan du lese ei bokomtale over antologien "Vurdering av skriving".

SiU_logo_250.jpg
Færre studentar drar på utveksling til utlandet
Stadig fleire norske studentar vel å ta heile utdanninga i utlandet, mens færre reiser på utveksling.
NYHEITER
ARRANGEMENT
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Ny portal frå forlaget Hochachtung Verlag
  Det sveitsiske forlaget Hochachtung Verlag har ein online portal med eit vell av gratis ressursar for tyskopplæringa.
  Spel, lyttetekstar med transkripsjonar, grammatikkøvingar, m.m. (Nettsida krev at du registrerer deg.)
 • Besøk Goethe-Institut sin YouTube-kanal
  På Goethe-Institut sin YouTube-kanal finn du alle læringsvideoane deira samla på ein stad
 • PASCH - „Schulen: Partner der Zukunft“
  Forkortinga „PASCH“ står for intitiativet „Schulen: Partner der Zukunft“. Det er eit initiativ som verda over knyt saman meir enn 1700 skular som har utmerkt seg når det gjeld det tyske språket. Nettstaden deira inneheld mykje interessant for deg som underviser i tysk!
 • Korleis beskrive ein person på ‪engelsk‬?
  Hjå American English at State finn du mange adjektiv og forklaring på desse.
 • Tyskopplæring av barn 8-12
  Goethe-Institut Budapest har sett saman ein fantastisk flott pakke med materiell for tyskopplæring av barn i alderen åtte til tolv. Mange av tekstane finst til fri nedlasting frå nettstaden deira.

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 19.10.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret