Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Septemberbrevet

Vil du bli abonnent?

Los_gehts8.png

 

 

 

 

 

 

Ny nettstad for det reviderte tyskverket "Los geht's" frå Fagbokforlaget.
Her finn du mellom anna gloseøvingar og korte videoar med tysk ungom. Du har òg høve til å lytte til dialogane som finst i tekstboka.
LES MEIR


Fulbright_Logo_250.jpg
Grants for Norwegian Citizens
The Norwegian Fulbright program offers a wide range of long- and short-term opportunities for Norwegian citizens to study, conduct research and teach in the United States.
LES MEIR

EDL_Logo_250.jpg
Du kan framleis ta del i Språkdagkonkurransen vår!
Vi ynskjer dokumentasjon (tekst, bilete, video, lydopptak etc.) frå barneskular som viser korleis Språkdagen vert feira og korleis mottoet "Språk åpner dører" framleis gjeld.
LES MEIR

deutsche_auslandsgesellschaft_1_250.jpg
Deutsche Auslandsgesellschaft har fleire interessante tilbod om kurs for tysklærarar i Nord-Europa neste år. Døme på kurstitlar: «Songtexte im DaF-Unterricht», «Deutschland und die Deutschen heute» og «Schulalltag in Süddeutschland».
Søknadsfrist for alle kursa er 15. januar 2016.
LES MEIR

NYHEITER
 • Reis ut, oppdag deg sjølv!
  Svensk doktoravhandling undersøkjer utbyttet elevar i vidaregåande opplæring har av kortare studieopphald i utlandet.
  LES MEIR
 • Kven lærer kva språk i skulen?
  SPIEGEL ONLINE presenterer eit interaktivt kart som gjev svaret.
  LES MEIR
 • Eksamenssvar med grunngjeving for karakteren
  På Utdanningsdirektoratet sine sider finn du eksamenssvar i engelsk, både felles- og programfag, med grunngjeving for karakter.
  LES MEIR
ARRANGEMENT
 • Har du hugsa å melde deg på tysklærardagane?
  LES MEIR
 • Italienskkurs for italiaelskarar
  LES MEIR
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Методика преподавания русского языка как иностранного
  Framandspråksenteret anbefaler denne bloggen som tar føre seg spørsmål om russisk framandspråkdidaktikk.
  Her kan ein lese innlegg om mellom anna kommunikativ metode i opplæring av russisk som framandspråk.
  LES MEIR
 • Korleis byrje ein samtale på ‪‎japansk‬?
  Transparent Japanese sin blogg får du nokre tips.
  LES MEIR
 • Den finske artisten Signmark var den fyrste døve til å gje ut ein hip-hop DVD allereie i 2006!
  Sjå "Take Off" med Signmark på YouTube.
  LES MEIR
 • Making writing communicative
  Korleis gjere skriving meir kommunikativ for elevane? Denne artikkelen gjer deg nokre tips. SJå òg dei metodiske tipsa våre for skriving.
  LES MEIR
 • Alors demande - serie om fransk kultur
  «Alors demande» er ein serie frå Sveriges Utbildningsradio som gjev svar på spørsmål rundt ‪fransk‬ kultur. Programmet tek føre seg tema som skule, mat, kjærleik, fritid, Paris, osv. Her finn du òg gode lyttetekstar.
  LES MEIR
 • Spel i undervisninga?
  Under spalta "ressursar" på denne bloggen finn du mange gode opplegg som fremjar læring gjennom leik i språkundervisninga.
  LES MEIR
 • Søkjer du materiell til tyskundervisninga?
  På denne private nettsida frå Irmgard Graf-Gutfreund finn du mykje interessant materiell for tyskopplæringa. Nettsida er oversiktleg strukturert i emna Basics, Grammatik, Lesen, Schreiben, Themen, Landeskunde, Textwerkstatt, Wortspielereien, Lernspiele og Links.
  LES MEIR

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret