Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Februarbrevet

Vil du bli abonnent?

IF_oslo_trimmed_250.jpg
Vgs i Frankrike

Ønskjer du å lære deg fransk, eller er målet å bli betre i realfag?
Reis på utveksling til Frankrike!

Lurer du på kor du kan studere fransk eller gå på franskkurs?
Hjå Mon école de francais finn du informasjon om skuler, universitet, Alliance Francaise og Institut francais over heile verda som tilbyr franskkurs.

francophonie_nouveau_logo_250.jpg
Gå ikkje glipp av Frankofonifestivalen!
Frankofonifestivalen vert arrangert 1.-18. mars. Sjå det spanande programmet.

Spraklararnas_riksforbund_250.jpg

Språk så in i Norden
18. og 19. april vert det arrangert nordiske språkdagar i Stockholm. Grips høvet til å høyre om mellom anna: "Språkinlärare tillägnar sig nya sätt att se verkligheten" og "Språkinlärning som hjärnträning".

Olderdalen_sprakdagen_2015_250.jpg
Olderdalen skule - vinnar av språkdagkonkurransen 2015!

7. klassen vann med sitt "post-crossing" prosjekt. Hovedpremien var ein sjekk på kr 10.000, og pengane skal skulen nytta til ein rekke læringsressursar for språklæring til biblioteket.

Nytt notat om fremmedspråkopplæring for elever med dysleksi
Formålet er på den ene siden å beskrive denne lese- og skrivevansken og på den andre siden å komme med generelle forslag som lærere kan ta i bruk for å inkludere disse elevene på en vellykket måte i klasserommet.

Voces_del_Sur_II_250.jpg

Ny bok i serien Voces del Sur frå Fagbokforlaget

NYHEITER
ARRANGEMENT
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 19.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret