Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Januarbrevet

Vil du bli abonnent?

Me_01_250.jpgFremmedspråksenteret lanserer nå en ny pedagogisk ressurs for barnehager- This is me!
I dette tverrfaglige prosjektet med fokus på engelsk, lager barna seg selv i helfigur. Uke for uke fylles skissen med nye detaljer, og gir rom for å introdusere mange engelske begreper, rim og regler og sanger. Prosjektet avsluttes med en morsom quiz.

Innovative language teaching and learning at university: enhancing participation and collaboration
The book contains a selection of peer-reviewed case studies, research studies and reflective pieces related to a number of languages (e. g. German, French, Italian, Spanish, Mandarin, EAP); topics include e. g. motivation, classroom discourse, assessment and feedback, intercultural competence, CLIL, and CALL / technology-enhanced teaching and learning

naruhodu_250_ed.jpg

Læreverk for japansk frå Fagbokforlaget - Moderne japansk grammatikk
Boka gir ein omfattande presentasjon av moderne japansk grammatikk på norsk.

Portugisisk i verden
nytt hefte i serien Fokus på språk

I dette heftet får du en liten smak på alt du kan oppleve hvis du lærer portugisisk: et vakkert språk, en fascinerende historie og et fantastisk kulturelt mangfold. Heftet ble lansert tirsdag 19. januar med en markering ved Den portugisiske ambassaden.

Framandspråksenteret søkjer lærar og skule (vgs.) for undervisning i portugisisk på nett
Framandspråksenteret søkjer ein vidaregåande skule som frå hausten 2017 skal tilby portugisisk som framandspråk nivå I på nett i lag med Nettskulen Vestfold.

Nytt notat om valg av framandspråk
Siste notat tek for seg elevanes val av språk 2015/2016 og utvikling dei siste 10 åra.

Communicare_2015_forside_250.jpg

Seneste nummer av Communicare er ute!
Dette nummeret har tidlig språklæring som tema, og språkforskere har bidratt med spennende artikler med ulike perspektiver på
språklæring, artikler vi tror både den erfarne og den nyutdannede læreren vil finne interessante for sin undervisning.
NYHEITER
  • Ta del i den internasjonale tysk-olympiaden!
    For fyrste gong kan no òg norske elevar delta i den internasjonale tysk-olympiaden. Dei to vinnarane av den nasjonale finalen får delta i den internasjonale finalen som finn stad i Berlin!:
ARRANGEMENT
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.01.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret