Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Marsbrevet

Vil du bli abonnent?

Slaa_til_med_tysk_250.jpg

Slå til med tysk!
Grip høvet til å få besøk frå Goethe-Institut Norwegen! No står ‪‎Østfold‬ for tur. Med lek og moro får elevane ein liten bit av Tyskland inn i klasserommet.

Ønskjer du å studere tysk?
Årsstudium i tysk ved Høgskulen i Østfold er eit fleksibelt nettstudium som du kan gjennomføre der du befinn deg. Du kan òg gjennomføre studiet på deltid over to år. Søknadsfrist er 15. april 2016.

Lurer du på kor du kan studere i Tyskland?
Test ut søkjemotoren «Was soll ich studieren?» og få ei oversikt over studietilboda i ‪‎Tyskland‬! Søkjemotoren er levert av den tyske avisa Die Zeit.

ord_og_bildememory_250.jpg

Jeux de memoire
Sjå den digitale franskversjonen av ordinnlæringstipset vårt Ord- og bildememory.

lusofonia_250.jpgVi gratulerer Arendal vidaregåande skule!
I samarbeid med Nettskulen Vestfold skal Arendal vgs. tilby portugisisk I ved hjelp av ein fleksibel undervisningssituasjon uansett kor eleven er.

NYHEITER
ARRANGEMENT
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 11.03.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret