Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyhetsbrev for november/desember

Vil du bli abonnent?

Fra_Englisc_til_English_250.jpg

Fra englisc til English
Hva snakket de i England før engelsk? Hvordan så engelsk ut for tusen år siden? Kunne vikingene og engelskmennene forstå hverandre? Hvorfor er engelsk staving så komplisert? Hvorfor var Svartedauden bra for det engelske språket? Hvordan hadde det seg at engelsk ble et verdensspråk?

FAGRESSURS OM ENGELSKOPPLÆRING
Nytt hefte frå Dysleksi Norge "Om tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi"

julebord_1_barnetrinnet_250.jpg
Foto: Dreamstime.com

Julekalender for barnetrinnet
Fremmedspråksenteret lanserer i år en julekalender for småskoletrinnet. Denne består av 11 forskjellige oppgaver. Kalenderen er gratis, og kan lastes ned. Oppgavene er laget med bakgrunn i kompetansemålene i engelsk etter 2 trinn. La elevene få leke seg med engelsk gjennom adventstiden. Små drypp av engelsk i hverdagen, mens elevene teller ned dagene til jul!

PORTUGISISK SOM PROGRAMFAG
Fra høsten 2017 tilbyr Arendal vgs. i samarbeid med Nettskolen Vestfold portugisisk som programfag I. Kurset, som er nettbasert og gis utenfor skoletid, er i utgangspunktet åpent for alle elever i Norge. Kjenner noen  som kunne være interessert? Kontakt Hanne.Kari.Holvin@arendal.vgs.no for mer info.
Lær mer om viktigheten av portugisisk med heftet Portugisisk i verden

ARRANGEMENT

RESSURSER TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.12.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret