Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for desember
Vil du bli abonnent?

Fulbright_Logo_250.jpg

Sommarstipend for bachelorstudentar
Er du bachelorstudent?
Kunne du tenkje deg eit opphald i USA til sommaren?
U.S.-Norway Fulbright Foundation lyser ut sommarprogram for bachelorstudenter i regi av det amerikanske utenriksdepartementet (U.S. Department of State)
Alle kostnadar, inkludert flybillettar, opphald og kost, vert dekka!

 

Sammenheng_-_for_barnets_beste_250.jpg

KOM PÅ BARNEHAGEKONFERANSE I BODØ I MARS!
Fortsatt nokre plassar att på barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste"!
Konferansen handlar om overgangane når barn byrjar i barnehagen, skifter mellom avdelingar, og sammenheng i barnehagen sitt faglege innhald når barnet starter opp i skulen.

fs_logo_venstre_250.jpg 

Frå 1.1.2018 vert dei 10 nasjonale sentra knytta tettare til vertsinstitusjonen sin. Det betyr i praksis at Framandspråksenteret blir ei eiga avdeling ved Høgskulen i Østfold. Samstundes mister vi den nære relasjonen til Utdanningsdirektoratet. Hensikta med endringa er å gjere dei nasjonale sentera betre rusta til å bidra med forskningsbasert kompetanseheving av norske lærarar.

Vertsinstitusjonen vår har lagt forholda godt til rette for at vi som senter skal kunne samarbeide med forskjellige aktørar i Noreg og dermed oppfylle våre nasjonale forpliktingar. Samstundes med at vi får enda tettare band til vertsinstitusjonen er vi nå direkte underlagt Kunnskapsdepartementet..

I samband med omstruktureringa passer vi dessutan på å rette opp namnet til senteret slik at det blir klarere kva fagområder vi dekker. Det nye namnet er Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen /Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa /Norwegian National Centre for English and other Foreign Languages in Education. Kortnamnet vårt vil fortsatt være Fremmedspråksenteret/Framandspråksenteret.

 

SiU_logo_250.jpg

Har du meldt deg på Frankrikekonferansen?
Vel fransk og invester i framtida! Konferansen skal vise kvifor fleire ungdommar bør velja fransk språk og Frankrike som utdanningsland.

NYHEITER

 • Nytt nummer frå Europeische Erziehung
  Det nyaste nummeret av tidsskriftet Europeische Erziehung har tittelen „Digital European Citizenship“. Utgivar av tidskriftet er Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft
  Sektion Deutschland der Association Européenne des Enseignants e.V.
 • Thai blir nytt språk til eksamen
  Sjå oversikta over alle framandspråka du kan ta som privatist på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • HelloChinese 
  Kva med å nytte ein app for å lære kinesisk?
 • Interaktivt verktøy for tysktimen
  „Der Teller für einen Tag“ er eit interessant lite interaktivt verktøy frå Bundeszentrale für politische Bildunghier. På nettsida kan du settje saman ei oversikt over kva du spiser i løpet av ein dag og vidare sammanlikne dette med næringsverdiane som menneske i andre delar av verda har til rådigheit.
 • 24H Deutsch - nyheitskanal på YouTube
  Se YouTube-serien 24h Deutsch om grammatikk, ordforråd og tysk samfunn (ny episode hver torsdag!)

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.01.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret