Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for januar
Vil du bli abonnent?

 Communicare_2016-forside_250.jpg

Siste nummer av tidsskriftet vårt Communicare er ute!
Hovudtema for denne utgåva er Vurdering.
Husk at du kan sette deg opp som abonnent - kostnadsfritt!

HoLA BARNEHAGE I OSLO ER VINNaR AV FRAMANDSPRÅKSENTERET SIN KONKURRANSE FOR BARNEHAGaR
Småbarnsavdelinga Corazón ved den tospråklege barnehagen HÒLA BARNEHAGE i Oslo sendte inn eit bidrag som fokuserte på å skildre kjensler på ulike språk.

NYE LYTTETEKSTaR I ENGELSK FOR 10. TRINN
Framandspråksenteret har no publisert 10 nye lyttetekstar for engelsk på ungdomstrinnet. Her finn du tekstar som favner ulike tema, samt ressursark og manus til tekstane. Klikk deg inn på nettsida vår og finn dei nye lyttetekstane frå tekst nr. 35.

Fulbright_Logo_250.jpg

SUSI for European Student Leaders 2017
Kan eit opphald i USA denne sommaren vera noko for deg?
Søknadsfrist 2. februar. 

SiU_logo_250.jpg

Vil du ha ein tysk, fransk eller spansk språkassistent på din skule?
Søk SiU innan 17.2.17!

PORTUGISISK SOM NETTBASERT TILBOD
Frå hausten 2017 tilbyr Arendal vgs. eit nettbasert tilbod i portugisisk som programfag nivå I. Undervisninga foregår kvar veke i eit virtuelt klasserom i 2 x 60 minutters ettermiddagsøkter. Studiet er åpent for alle elevar i vgs. og kostar 16.000. Dette inkluderer studietur til Portugal. Det er eleven sitt heimfylke – som etter søknad – skal dekke desse utgiftane. Søknadsfrist er 1.3.2017
Meir informasjon hos HANNE.HOVIN@ARENDAL.VGS.NO

Sjå òg vårt hefte Portugisisk i verden for meir informasjon om portugisisk!
Du kan bestille heftet på vårt bestillingstorg.

Leiar ved Framandspråksenteret slår eit slag for portugisisk med denne filmen

NYHEITER

 • PROSJEKTRESULTAT FRå ICT REV-PROSJEKTET ER HER!
  Prosjektet «Inventory of ICT tools and open educational resources» har no publisert resultat på ECML si nettside. Her kan du finne nyttig informasjon og eksempel på korleis du kan nytte digitale verktøy i språkundervisninga.

 • RESULTAT FRå PEPELINO-PROSJEKTET ER KLARE!
  PEPELINO-prosjektet – «European portfolio for pre-primary educators – The plurilingual and intercultural dimension» er no avslutta. Meir informasjon om prosjektet og resultat finn du på nettsida til PEPELINO.

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Bli med på undomsleir i Tyskland!
  Sommaren 2017 finn Ruhr Games Jugendcamp stad. Interessert? Sjå nettstaden for meir og spanande informasjon om arrangementet
 • La Bande Dessinée
  Kva med å ha eit prosjekt med utgangspunkt i teikneserier i franskundervisninga?
 • DEUTSCHLANDLABOR
  Ressursen tel no 20 filmar om kvardagen i Tyskland! Filmane er eit resultat av eit samarbeid mellom Goethe Institut og Deutsche Welle
 • Kjenner du til språklege fenomen du vil dele?
  Deutsche Auslandsgesellschaft publiserer kvar veke ein post om språklege fenomen i det tyske språket og søker bidragsytarar til denne. Interessert? Ta kontakt med Martin Herold!: martin.herold@deutausges.de
  Ellers kan nettsida vere interessant å utforske for tyskopplæringa.

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.01.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret