Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for juli/august
Vil du bli abonnent?

 utdanningsdirektoratet.png

Nytt til skulestart 2017
Utdanningsdirektoratet har ei oversikt over kva som er nytt til skulestart for grunnskulen.

Fulbright_Logo_250.jpg

Fulbright Roving Scholars
Kunne du tenkje deg å invitere ein amerikansk lærar til skulen din heilt gratis?

Slaa_til_med_tysk_250.jpg

Den mobile språkkampanjen «Slå til med tysk fortsett reisa si rundt i Noreg
Denne gangen står fortrinnsvis skular i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag for tur. Meld på deg og klassen din no!

EDL_Logo_250.jpg

Skal dykk markere Den europeiske språkdagen?
Bestill materiell til markeringa frå Framandspråksenteret!

Er du i Trondheim på Språkdagen?
Kom på konferansen vår med fleirspråklegheit som overordna tema.

ECML_250.jpg

Ny publikasjon frå ECML!
Det er no utarbeidd matriser relatert til Det europeiske rammeverket for språk (CEFR) for faga matematikk og historie/samfunnsfag. Denne ressursen retter ekstra fokus på utfordringar som barn og ungdom med eit anna morsmål enn det språket det vert undervist på står overfor.

Underviser du aldersgruppa 12/13 år?
Då kan det vere nettopp deg vi søker!

ECML – Workshop 4/2017: Developing language awareness in subject classes. Framandspråksenteret søker ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på språk i anna fagundervisning. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkarane kan være lærarutdannarar og/eller lærarar med erfaring frå undervisning i aldersgruppa 12/13 år.

 

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret