Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for juni
Vil du bli abonnent?

ECML_250.jpg

Ledig plass på WorkshopDeveloping language awareness in subject classes
Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på medvit på språk i anna fagundervising. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan vere lærarutdannar og/eller lærar med erfaring frå undervising i aldersgruppa 12-13 år.

Fulbright_Logo_250.jpg

Inviter ein amerikansk Fulbrighter
Ønskjer du besøk av ein amerikansk Fulbrighter til institusjon din? Her er tre ordningar du kan nytte deg av: Fulbright Roving Scholar, Fulbright Intercountry Lecturing, The Fulbright Specialist Program. Tilbodet er kostnadsfritt!

EDL_Logo_250.jpg

Bli med på språkdagfest i Trondheim!
Tysdag 26. september arrangerer NTNU og Framandspråksenteret nasjonal språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen. Tema for konferansen er fleirspråklegheit, og vi byr på eit program for engelsk- og framandspråklærarar med foredrag som er fagspesifikke og språkoverbyggande.

Program

Påmelding

Vi har fleire nye ressursar for barnehagen!
Den nye rammeplanen (2017) for barnehagen gjer rom for å leike med språk: I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialektar [...]. Barnehagen skal bidra til at barn leiker med språk [...]. Personalet skal invitere til utforsking av både munnlege språk og skriftspråk.

kids_in_space_rocket_250.jpg

Kids in Space
Gjennom arbeidet med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utvikla språkforståinga si. Aktivitetane med tema Kids in Space gir deg tips om korleis du kan leke med engelsk eller andre språk i barnehagen.

Bugs_250.jpg

Bugs
Aktivitetane med tema Bugs gir deg tips om korleis du kan leke med engelsk eller andre språk i barnehagen. Bli kjent med Den vesle larven aldri mett med engelske språkbriller på!


 

 

NYHEITER

ARRANGEMENT

  • Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives
    Forskargruppa SISCO ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking og Senter for framifrå forsking MultiLing organiserer ein konferanse over to dagar i mai 2018 om fleirspråklegheit i utdanninga.
  • BroAschehoug inviterer til spansk fagdag 27. oktober 2017  
    Latin-Amerika – historie og samfunnsutvikling og Skriftleg eksamen i vidaregåande: frå oppgåveidé til elevsvar
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 29.06.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret