Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for mai
Vil du bli abonnent?

Muntlig_ikon_250.png

Nytt hefte i serien Metodiske tips
Med tunga på glid og ørene på stilk – om øving av munnlege ferdigheiter i engelsk og framandspråk er den andre publikasjonen i Framandspråksenteret sin serie med «ferdigheitshefte».
Du kan bestille heftet frå  bestillingstorget vårt.

Notat 2/2017 frå Framandspråksenteret er no ute
Les om elevane sitt språkval for vidaregåande skuleåret 2016/17

EDL_Logo_250.jpg

Bli med på språkdagsfest i Trondheim!
Tysdag 26. september arrangerer NTNU og Framandspråksenteret nasjonal språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen. Tema for konferansen er fleirspråklegheit, og vi byr på eit program for engelsk- og framandspråklærarar med foredrag som er fagspesifikke og språkoverbyggande .

Humaniorameldinga (Meld. St. 25) er no tilgjengeleg!

 

 

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.06.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret