Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for mars
Vil du bli abonnent?

Språkval
Skal din skule informere om språk og språkval? Du kan bestille brosjyrar om språkval på bestillingstorget vårt eller laste ned frå nettsida vår. Sjå òg www.sprakval.no for meir informasjon om ulike språk

Fulbright_Logo_250.jpg

Call for entries - The Fulbright Norway Article of the Year
The Fulbright Alumni Association of Norway invites nominations for the Fulbright Norway Article of the Year award and for the Fulbright Norway Young Researcher award. The author(s) of the winning articles in both categories will be invited to the reception at the Nobel Institute for the 2017-18 Norwegian Fulbright grantees on the 15th of June 2017, where the awards will be presented by the Fulbright Alumni Association of Norway.

Underviser du elevar i 12-13 års alderen med anna språkleg bakgrunn enn norsk?
ECML (Det europeiske språksenteret) søkjer lærarar - i alle fag - til å svare på ei undersøking. Undersøkinga er ein del av prosjektet Developing language awareness in subject classes.

 Muntlig_ikon_250.png

Ny ressurs for øving av munnlege ferdigheiter
Framandspråksenteret lanserer ein ny ressurs med metodiske tips for øving av munnlege ferdigheiter i nybegynneropplæringa i engelsk og framandspråk! Dei metodiske tipsa i verktøykassa er delte inn i kategoriane Lytting og Munnleg produksjon og interaksjon

Sjå òg dei metodiske tipsa våre for leseferdigheiten
(nettversjon og hefte)

SiU_logo_250.jpg

Trollstipend for fransklærarar og elevgrupper - søknadsfrist 1. april
Er du fransklærar? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphald i Frankrike. Du kan òg reise i lag med klassen din slik at elevane kan få høve til å bli betre kjende med #fransk språk og kultur.

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.03.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret