Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for november
Vil du bli abonnent?

Julestroemper_250.jpg

Adventskalender for barnehagen
Kjenner dykk att nokre av songane i kalenderen vår? Brett, klipp, laminer og lag kalenderen slik det passer barnegruppa di best. 

utdanningsdirektoratet_250.jpg

Rammeverk for grunnleggande ferdigheiter er revidert i samband med den føreståande fagfornyinga

julekuler_250.jpg

Adventskalender for barnetrinnet
La elevane få leke seg med engelsk gjennom adventstida. Små drypp av engelsk i kvardagen, medan elevane reknar ned dagane til jul!

verbbingo_250.jpg

Ordinnlæring og grammatikk
Med tipset vårt verbbingo kan elevane øve på verbbøying på ein engasjerande måte. På nettsida vår finn du mange tips for ordinnlæring.

 

 

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
  • Mini-Moocs für Kinder!
    Life Science Zurich Learning Center har laga fleire korte, animerte læringsvideoar som forklarer naturfaglege fenomen på tysk.
  • Jugendliche am Wort - undervisningskompendium fra det østerrikske kunnskapsdepartementet
    Det austerrikske kunnskapsdepartementet sitt program «Kultur und Sprache» har utvikla eit rikhaldig undervisningskompendium med tittelen Jugendliche am Wort. På nettsida deira får du òg tilgang til lyttetekstane som kompendiet tilbyr didaktisert materiell til.
  • BITS – English Language Learning: Listen and Read
    Ei gratis webside med fleire lydbøker og aktivitetar som ein kan nytte i engelsk. Lydfilene er delt i grupper: Classic audiobook, audiobooks, novellas, short stories , intermediate, advanced. Titlane varerier i nivå og kan passe både for elevar som treng utfordringar samt elevar som treng lesestøtte.

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.12.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret