Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for september
Vil du bli abonnent?

utdanningsforbundet_logo_sidestilt_250.gif

Meld deg på kurs i elevaktiviserande metodar for munnlege ferdigheiter!
Det vert lagt opp til praktisk – pedagogiske kursdagar med metodar og aktivitetar som har som mål å auke elevane sin munnlege språkferdigheit og senke terskelen for å snakke målspråket.

Elevaktiviserande metodar for munnlege ferdigheiter i engelsk
7. november i Oslo
Kurs for engelsklærarar på 5.-10. trinn
Påmeldingsfrist: 8. oktober

Elevaktiviserande metodar for munnlege ferdigheiter i framandspråk
8. november i Oslo
Kurs for framandspråklærarar (nivå I)
Påmeldingsfrist: 8. oktober

 

EDL_Logo_250.jpg

Framandspråksenteret tar del i Språkveka i Trondheim
I tillegg arrangerer NTNU og senteret konferanse på sjølve Språkdagen.
Les meir om Språkdagen på nettstaden vår


Maaltidet_som_pedagogisk_arena_250.jpgKorleis integrere ulike fagområde i måltidet i barnehagen?
Les heftet og få tips til korleis du kan integrere ulike delar av Rammeplanen og nytte måltidet som ein pedagogisk arena.

 

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 21.09.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret