Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyhetsbrev for august
Vil du bli abonnent?

EDL_Logo_250.jpg

Kom på Språkdagkonferanse 26.9 i Kristiansand!
Denne spennende konferansen henvender seg til språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, men språklærerutdannere, språkstudenter og andre er velkommen.

BESTILL MATERIELL TIL MARKERINGA AV SPRÅKDAGEN FRÅ FRAMANDSPRÅKSENTERET!

Fulbright_Logo_250.jpg

FULBRIGHT ROVING SCHOLARS
Kunne du tenkje deg å invitere ein amerikansk lærar til skulen din heilt gratis?

FS_logo.horis_250.jpg

Ledig stilling ved fremmedspråksenteret i Halden
Det lyses ut to ledige stillinger som vil bli lagt til senterets seksjon for engelsk.

Søker du filmer på engelsk som passer på ungdomstrinnet?
Se vår nye ressursside med forslag til filmer og ressursark!

ntnu-logo_250.jpg

Vil du utvide din kompetanse i tysk?
NTNU tilbyr videreutdanningskurset «Tyskland forteller» for tysklærere. Undervisningen tar sikte på å heve studentenes kompetanse i å forstå muntlig og skriftlig tysk, og gi dem trening i å skrive enklere tekster og kommunisere muntlig. Store deler av dette kurset undervises i Berlin 20. - 24. februar 2019. 

NTNU arrangerer Fremmedspråksuka 2018 i Trondheim
Den siste uka i september (24.-27. september) arrangerer Institutt for språk og litteratur Fremmedspråksuka 2018. I anledning Den europeiske språkdagen onsdag 26. september ønsker de å feire og skape blest om fremmedspråk og flerspråklighet. Bli med på feiringen!

 

NYHEITER

 • Rekordmange søker seg til Frankrike
  Etter 100 år med norsk-fransk utdanningssamarbeid (jamfør Frankrikekonferansen februar 2018), er det i år søkerrekord blant norske elever som ønsker å ta treårig videregående skole i Frankrike. I 2018 var det 78 søkere til 22 plasser – en økning på over 30 prosent, sammenlignet med snittet det siste tiåret.

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • Ny app med historier fra ulike tidsvitner
  Det østerrikske nettstedet www.erinnern.at har utviklet appen «Fliehen vor dem Holocaust». Gjennom 5 videoer og tilhørende materiell (C1-nivå jf. Det felles europeiske rammeverket for språk), får man innblikk i ulike tidsvitner sine historier.
 • Stor guide til Russisk uvirkelighetslitteratur. (Krever innlogging)
  Sjekk følgende titler
  : "Telluria" av Vladimir Sorokin, "Klosteret" av Zakhar Prilepin og ""Venushår" av Mikhail Sjisjkin.

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 31.08.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret