Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyhetsbrev for desember
Vil du bli abonnent?

Fulbright_Logo_250.jpg

Hva med sommerstipend og opphold i USA?
Her får du muligheten til både faglig og personlig utvikling sammen med lærere fra hele verden!

deutsche_auslandsgesellschaft_1_250.jpg

ER DU TYSKLÆRER? SE KURSTILBUD FRA DEUTSCHE AUSLANDSGESELLSCHAFT
På disse kursene får du anledning til å heve din kompetanse sammen med lærere fra blant annet Baltikum, Færøyene, Polen og Russland

2018_Communicare_forside_250.jpg

Communicare 2018 er nå ute!
Hovedtema denne gangen er "Flerspråklighet". Du kan lese om det flerspråklige barnet, translanguaging, Blackout Poetry, moderne klassikere og forskningsfunn som "What every teacher should know about language assessment".

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 19.12.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret