Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyhetsbrev for januar
Vil du bli abonnent?

Communicare_2017_forside_250.jpg

Nytt nummer av Communicare er nå ute!
Hovedtemaet for årets utgave av Communicare er "Å kunne skrive som grunnleggende ferdighet i engelsk og fremmedspråk". Hvilke assosiasjoner får du med dette til egenopplevde skrivesituasjoner og til din rolle som skrivelærer? I denne utgaven byr vi på artikler som på ulike måter belyser skriveferdigheten innen våre fagområder.

 

Utlysning av reisestipend
Norsk klassisk forbund (NKF) ønsker å styrke fagene latin, gammelgresk og antikkens kultur i norsk arbeids- og samfunnsliv ved å tildele reisestipender som bidrag til finansiering av deltakelse på ekskursjoner som arrangeres av Norsk klassisk forbund eller på Euroclassicas årskonferanser.

Er du som allerede jobber i skolen, interessert i å få en mastergrad i språk?
Utdanningsnorge forandres, og fra og med i år blir lærerutdanningene femårige masterprogrammer. Høgskolen i Østfold tilbyr 2-årig Master i fremmedspråk i skolen i engelsk, fransk og tysk. Programmet er nettbasert og veldig fleksibelt.

Engelskundervisning i det flerspråklige klasserom
Les og bli inspirert av Christian Carlsen sin artikkel «10 praktiske undervisningsforslag til engelskundervisning i flerspråklige klasserom» i Utdanningsforbundets faglig-pedagogiske tidsskrift Bedre skole. I det tiende undervisningsforslaget framheves også Den europeiske språkpermen som et nyttig redskap for kontinuerlig arbeid med flerspråklighet.

NYHETER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • Hva med å lage egne digitale fortellinger?
  StoryJumper er en nettside hvor du kan lage egne og lese andres digitale fortellinger kostnadsfritt! Du finner beskrivelse på hvordan du kan lage en egen StoryJumper bok på YouTube
 • Lyst til å bruke film i tyskundervisninga?
  «Das grüne Schaf» er en kortfilm (tegnefilm) av Carsten Strauch som blant annet omhandler annerledeshet, «patchwork»-familier, identitet og interkulturelle møter.
  Til kortfilmen er det også laget hefte som for eksempel inneholder filmmanus og ulike arbeidsoppgaver.
 • Den tyske TV-kanalen Das Erste har laget en tegneserieversjon av «Tatort: Böser Boden» i syv episoder
  Stillbilder og snakkebobler blir vist som korte videoer uten lyd.
 • Lenguaje y otras luces
  Fin nettside for å øve på spansk og med fin visuell støtte
 • Rockalingua
  Morsom side for å drille verb på spansk gjennom tre online-aktiviteter: dra og matche, memory og “konseptløp”. Her skal man skrive inn det verbet som representerer den tegningen man ser på skjermen.
 • Grenzgenial
  En portal for tyskundervisningen i den danske grunnskolen, inneholder mange fine ressurser!
 • Hvordan føler du deg i dag?
  Her finner du et nettsted på spansk med en liste over adjektiver om følelser oversatt til engelsk. Lenken inkluderer to aktiviteter som kan gjøres online.
  På denne nettstedet finner du også en rekke andre aktiviteter i tillegg til podcasts på spansk, sanger m.m. delt inn i nivåer (fra A1 til C2).

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 29.01.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret