Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

KALENDER

 

Nyheitsbrev for mai
Vil du bli abonnent?

HAR SKULEn din BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING?
Framandspråksenteret tilbyr faginnhald til etterutdanningskurs for arbeid med læreplanforståing og utvikling av språklege og grunnleggande ferdigheiter i engelsk og framandspråk.

Kursmodulane våre har anten eit tematisk fokus eller eit ferdigheitsfokus.

EDL_Logo_250.jpg
Språkdagkonferanse 26. september 2018 - Hold av datoen!

I samarbeid med Universitetet i Agder arrangerer Framandspråksenteret Språkdagkonferanse onsdag 26. september. 

TALE - Nettbasert gratis kurs i vurdering for læring for språklærarar!
Ta degòg gjerne tid til å svare på spørreskjemaet om eiga vurderingspraksis. https://bit.ly/2stIdWfECML_logo_250.jpg
Er du interessert i språkbruk på tvers av fag?
Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på språk og språkbruk på tvers av fag. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar.

Er du lærar på 8. trinn?
Underviser du i ikkje-lingvistiske fag?
Kunne du tenkje deg å dele kompetansen din og utveksle erfaringar rundt språkbruk i fag?
Då søkjer vi nett deg!
European Centre for Modern Languages inviterer til nettverksmøte 18. og 19. oktober 2018.

NYHEITER

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
  • Fonetikk på fransk
    Blogg om fonetikk på fransk med opplegg og nyttige lenker.
  • Mein weg nach Deutschland
    Med Goethe-Institut sin APP "Mein Weg nach Deutschland" øver ein vokabular og strukturar på språknivå A1 innan åtte ulike temaområde, f.eks.: Im Bus, Neue Freunde, Der Handyvertrag og Beim Arzt
  • Deutsch am Arbeitsplatz
    Sjekk ut Goethe Institut sin ressurs Deutsch am Arbeitsplatz. Online-Übungen zur Kommunikation im Beruf

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 31.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret