Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyhetsbrev for oktober
Vil du bli abonnent?

Fulbright_Logo_250.jpg

Kunne du tenke deg et studie- eller forskningsopphold i USA?
Grip sjansen og søk stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation!

ECML_logo_250.jpg

ECML søker vertskap for kurs
Vi søker vertskap for training and consultancy kurs i 2019. Språklærerforeninger, UH-sektoren og andre myndigheter kan søke. Søknadsskjema sendes til steinar.nybole@fremmedspraksenteret.no innen 1. november 12:00.

 

Toppbilde_ny_giv_250.jpg

Kom på konferanse med fokus på yrkesretting og relevans!
Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole fortsetter. De nasjonale sentrene som var involvert i FYR-prosjektet, har fortsatt et ansvar for å bidra i dette arbeidet. De arrangerer derfor, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, en konferanse med fokus på yrkesretting og relevans. 

Fremmedspråksenteret tilbyr kompetanseutvikling for språklærere
Oslo kommune og Fremmedspråksenteret har fått tilsagn på søknad om midler i forbindelse med DEKOM. Fremmedspråksenteret (faglig) og HiØ VIDERE (administrativt) skal tilby en kursrekke for fremmedspråklærere i Oslo kommune på ungdomstrinnet. Kursrekken vil innebære tre samlinger (+ mellomarbeid) høsten 2019 for hvert av språkene fransk, spansk og tysk. Kan en lignende kursrekke være noe for din skole? Se Fremmedspråksenterets nettside for våre kompetanseutviklingstibud. 

Nye utlysninger for lærere i japansk
Japan Foundation Program Guidelines for 2019-2020 er klart. Grip sjansen og send en søknad innen 20. november. 
Les også invitasjonsbrevet hvor du finner informasjon om søknadsprosessen.

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 03.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret