Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Nyhetsbrev - arkiv

 

2017                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2016                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2015                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2014                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2013                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2012                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2011                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2010                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2009                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2008                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2007                                        
januar | februar | mars | april | mai | juni | august | september | oktober | november | desember
                                         
2006                                        
                        august | september | oktober | november | desemberKontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 20.12.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret