Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Språkfest i Trondheim!

EDL_Logo_250.jpgTirsdag 26. september arrangerte NTNU og Fremmedspråksenteret årets nasjonale språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen.

Overordnet tema var flerspråklighet – i tillegg bød vi på et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Program

Presentasjon av forelesere

Presentasjoner

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 09.10.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret