Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Språkfest i Halden!

EDL_Logo_250.jpgTorsdag 26. september 2019 arrangerer Fremmedspråksenteret i samarbeid med ØSS/Høgskolen i Østfold årets nasjonale språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen.

Vi byr på et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Konferansen henvender seg til språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, men språklærerutdannere, språkstudenter og andre er velkommen.

Konferansen er gratis, men reise, evt. overnatting og vikarutgifter må dekkes av den enkelte.

Av erfaring vet vi at det gjerne blir ventelister. Påmelding er derfor bindende! Om det skjer at du likevel ikke kan komme, må avmelding skje til info@fremmedspraksenteret.no.

Kontaktpersoner for konferansen er:

Natali Seguí Schimpke, Fremmedspråksenteret (nataliss@fremmedspraksenteret.no)

PROGRAM - (Beskrivelser av innlegg)

PÅMELDING 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.09.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret