Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.01.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret