Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Læremidler
Flere språk
Eventyrposer Det flerspråklige bibliotek. 
Eventyrposene legger til rette for bruk av konkreter i forbindelse med høytlesing, ved at de inneholder billedboka (De tre bukkene Bruse, Gullhår og de tre bjørnene, Ikke gråt, Slu og Den virvlende hijab) i flere forskjellige tospråklige utgaver, lydbok på mange språk samt tøydukker med figurene fra eventyret.

Ameisen, die schaffen viel! Ants are hard working!
Les fourmis, quelles travailleuses!¡Hormigas, que trabajadoras!
Goethe-Institut.
En bildebrettebok om haren Hans sine oppdagelser om maur under en skogstur. Tekst på hele fire språk.

Frågeformulär för förskoleklass och år 1 i grundskolan Skolverket.
Et ark med spørsmål til hjelp for å få tak i elevens refleksjoner om og kunnskaper i språk. Inngår i materiellet som tilbys i forbindelse med de svenske versjonene av Den europeiske språkpermen

Kikus Hueber
Materiellet retter seg mot barn fra 3 til 10 år som lærer tysk eller engelsk som fremmedspråk og består av blant annet av billedkort, sanghefte og musikk-CD. På Produktets nettside finnes en god del av materiellet (smakebiter fra CDen, noter til alle sangene m.m.) til fri nedlasting.

Flerspråklig læremiddel GROM design
Læremiddelet består av den nettbaserte læringsressursen «Jakten på beinet» og elevboka «Valpen og jeg» som er tilgjengelig på flere språk (bl.a. arabisk, engelsk, kurdisk, nord-samisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk)
kombinert med nynorsk eller bokmål

Troll i ord
Et flerspråklig materiell som kan berike arbeid med språk i barnehagen og småskolen. Utgangspunktet er eventyr og materiellet består av figurer, ordkort, puslespill m.m.
Engelsk
Polly put the kettle on Eva Maagerø og Birte Simonsen
Boken inneholder en rekke forslag til engelske sanger, regler og tekster til bruk i barnehagen.

Learning English with Teddy Julie Monsen.
" Et læreverk . som gjennom lek og samspill skal gi barn i barnehagen en viss innsikt i engelsk. Materiellet består av elevhefter, lærerveiledning, DVD, CD og sanghefte. 

Baby Einstein Disney
Utviklingsmateriell for de helt minste, blant annet interaktive lærings- og opplevelsesfilmer med engelsk språk.
Fransk
Tatou le Matou Hachette
Et fransk læreverk for de minste som tar sikte på å lære bort fransk til ikke-franskspråklige barn. Materiellet består av oppgavesamlinger, lytteøvelser og repetisjoner og baserer seg blant annet på populære eventyr som barna har kjennskap til gjennom eget morsmål. Tilnærmingen er hovedsakelig muntlig. Pedagogisk lærerveiledning følger med.
Russisk
Moj russkij bukvar' Drofa
En bilde- og temaordbok for barn fra 5-7 år som lærer russisk som fremmedspråk.
Tysk
Hans Hases Lieder für den Kindergarten Goethe-Institut
CD som inneholder kjente tyske barnesanger.

Kikus Hueber

Suchen und Finden. Maxibuch. Kari Grossmann
En vrimlebildebok i storformat. Boken kan gjennom sin tematiske inndeling (hjemme, lekeplassen, svømmehallen, byggeplassen, butikken) fungere som en støtte for ordinnlæring.
Urdu
Min ordbok. Norsk - Urdu Gyldendal
Norskutviklet ordbok for barn i barnehagealder med urduspråklig bakgrunn. Boka tar for seg ulike temaer i barnas hverdag. Ordene på urdu er gjengitt i brukervennlig transkripsjon slik at ressurspersoner med norsk bakgrunn kan hjelpe barna med å lære.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.11.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret