Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Vil du leke med språk i barnehagen?
I menyen under finner du blant annet tips og -opplegg for engelsk og fremmedspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i Rammeplanene og tenkt som inspirasjon til lek med språk.
Engelsk
Fransk
Kinesisk
Spansk
TYSK
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 16.02.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret