Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Vil du leke med språk i barnehagen?
I menyen til venstre finner du blant annet tips og -opplegg for engelsk og fremmedspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i Rammeplanene og tenkt som inspirasjon til lek med språk.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret