Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Nettressurser
Flere språk
International Children's Digital Library
Et digitalt bibliotek med bildebøker for lesing på skjerm / lerret. De fleste bøkene foreligger på flere språk, gjerne opp til syv ulike! Bildebøker kan være rene kunstgalleriene og med denne ressursen ligger det til rette for spennende felleslesinger.

Primary Languages BBC
Nettsted hvor du finner spill, aktiviteter og videoer for spansk, mandarin og fransk.

Primary Languages 
I denne nettressursens Training zone demonstreres aktivitetsrettet begynneropplæring i språk ved hjelp av video-opptak. I Søkefunksjonen kan man foreta valgene "år", "språk" (bl a fransk, italiensk, mandarin, spansk, tysk), "aktivitet" m.m. for å spisse søket.

Lexin. Bildetema.
En flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Nettordboken inneholder hele 31 hovedtemasider på hele 21 språk (deriblant russisk og spansk) og spenner fra temaer som matvarer til bil og sykkel. En kjemperessurs for visuell og auditiv utforsking av ord og begreper, individuelt på skjerm eller felles via lerret.

Piccolingo Campaign for Early Foreign Language Learning
Et nettsted fra Europarådet med blant annet praktiske tips, f eks i form av videodokumentasjoner, og ekspertuttalelser til temaet "tidlig fremmedspråklæring" (0 - 6 år).

Bzzzpeek
Denne nettressursen tilbyr en stor samling lydhermende ord (onomatepoetikon), framfor alt dyrelyder, fra hele verden presentert gjennom opptak av autentiske barnestemmer. Fra nettsidens egenomtale: "This project focuses on the pronunciation and comparison of these sounds by presenting them side by side as each language expresses them differently". Det er også mulig selv å bidra med opptak av dyrelyder.

Mama Lisa’s World. International Music & Culture
En rikholdig samling barnesanger fra alle verdens hjørner og på mange forskjellige språk. Sangene presenteres som tospråklige visninger med valgt språk (f eks tysk eller norsk) og engelsk, men det er i de fleste tilfeller også mulig å velge fransk og spansk i stedet for engelsk. Vær obs på at dette er en reklamefinansiert side!

LiteracyCenter.net – The Early Childhood Education Netwerk
Lek og lær med bokstaver, tall, former m.m. på språkene tysk, fransk, spansk og engelsk. Inneholder lydstøtte.

Chillola.com
En nettressurs for barn for innlæring av de første ord og begreper i et fremmedspråk. Ordenes skriftbilde ledsages av illustrasjoner og uttale i form av lydfiler. Velg blant kategorier som alfabetet, farger, tall, former, kalender/årstider, klokka, m.m.
Engelsk
Learn English Kids British Council
Et nettsted med leker, spill, lytteøvelser m.m. som kan brukes i språkarbeidet i barnehagen. Spesielt egnet for de eldste som behersker basis-engelsk, men passer også for de yngre i samlek med voksne.

DLTK's Crafts for Kids
En privatdrevet nettside med mange ideer til aktiviteter (fargeleggingsark, klipp og lim, spill, arbeidsark m.m.) som kan utnyttes for språklæring.

Baby Einstein Disney
Utviklingsmateriell for de helt minste, blant annet interaktive lærings- og opplevelsesfilmer med engelsk språk.

Starfall 
Nettsiden tilbyr et mangfold av ressurser fordelt på kategoriene: Let's get ready to read, Learn to Read, It's Fun to Read og I'm Reading. 

Bilingual monkeys
Nettsiden er i hovedsak rettet mot tospråklige familier, men inneholder mange flotte ressurser som kan brukes for å introdusere i barnehagen.
Fransk
Up To Ten
En bilingual nettressurs (fransk / engelsk) med blant annet animerte dialoger, fortellinger og sanger.
Spansk
Relación de láminas de trabajo
Asosiación mundial de educadores infantiles Denne nettsiden inneholder bl. a. fargerike bergrepsark med tematisk inndeling og tilrettelagt for laminering (også engelsk). Kan benyttes som plakater eller arbeidsark.
Tysk
Labbé
På nettsiden til Labbé Verlag inviteres man gjennom ulike tilrettelagte aktiviteter til å oppdage, snakke, tenke, synge, lære, skape, spille og drømme.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.01.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret